Aphrodite

Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

Welkom bij de Griekse Mythologie Encyclopedie

De Griekse mythologie is zo’n drieduizend jaar geleden ontstaan om natuurverschijnselen en andere onbegrijpelijke zaken te verklaren waar mensen in de oudheid geen logische verklaring voor konden vinden. Door gebrek aan wetenschappelijke kennis moesten deze verschijnselen wel veroorzaakt worden door één of meerdere bovennatuurlijke machten. Zo werden er goden en godinnen verzonnen die verantwoordelijk waren voor het ontstaan van de aarde, en elk natuurverschijnsel dat erop plaatsvond. Bovendien bedacht men verhalen hoe al die bovennatuurlijke wezens met elkaar omgingen en relaties kregen. Deze verhalen werden, tijdens donkere avonden bij een knapperend vuurtje, door de ouden van dagen aan de jongeren verteld die ze op hun beurt weer doorgaven aan hun kinderen.

Omdat het schrift nog niet was uitgevonden gebeurde dit alles mondeling, werden de verhalen steeds kleurrijker, en gaf elke volgende generatie er een nieuwe draai aan. Zo ontstonden er van lieverlee allerlei relaties tussen de sterfelijke mensen en de onsterfelijke goden, en verzon men vele verhalen om aan te tonen dat men van zo’n god of godin afstamde. Uiteindelijk werd zo’n negenhonderd jaar voor het begin van de jaartelling het letterschrift vanuit Afrika ingevoerd, en begon men de verhalen op te schrijven, waardoor wij nu nog steeds van deze enorme cultuurschat kunnen genieten.

Het meest bijzondere aan de Griekse Mythologie is wel dat ze op ingenieuze wijze op elkaar ingrijpen en verband met elkaar houden terwijl velen ervan, onafhankelijk van elkaar, rond heel het Middellandse Zeegebied zijn ontstaan. Helaas is er in die tijd nooit een allesomvattend boek ontstaan waarin alle mythen gebundeld zijn. Wel zijn er van tientallen authentieke schrijvers, die allen rondom het begin van de jaartelling geleefd hebben, afzonderlijke mythen bewaard gebleven. Om in deze wirwar van verhalen de onderlinge verbanden te vinden, en de plaatsnamen en volken te lokaliseren, vraagt veel leeswerk. Om je op weg te helpen in de grote hoeveelheid verhalen is deze website opgezet.

Je treft via bovenstaande rubrieken Namen, Dieren en Geografie ruim zesduizend namen van personen en plaatsen aan met hun verbanden en welke rol ze speelden in de mythen. Al deze gegevens zijn ontleend aan tientallen geschriften die ons zijn nagelaten, en gerubriceerd onder de kop Bronnen. In verband met de auteursrechten zijn soms geen Nederlandse teksten maar Engelse vertalingen van meer dan zeventig jaar oud. Voorts is er ook een rubriek aangemaakt voor de Sterrenbeelden, waar de ouden al veel ‘kennis’ over bezaten en prachtige verhalen hebben nagelaten om hun oorsprong te verklaren. Tot slot zijn onder de kop Gebeurtenissen een aantal grote verhalen gerubriceerd die boven de personen uitstegen en vele mythische personages met elkaar verbinden.

Noot: De rubrieken Gebeurtenissen en Sterrenbeelden moeten nog volledig uitgewerkt worden, en is de rubriek locaties (nog) onder constructie.

2018 © Maarten Hendriksz