Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Alcman

Een mozaik van de dichter Alcman

Bron: Wikipedia

Alcman is een Oud-Grieks lyrisch dichter die in Sardis , de hoofdstad van Lydië werd geboren. Maar er zijn ook bronnen die stellen dat hij uit Sparta kwam. In de Oudheid eisten vaak meerdere steden de eer op om de geboorteplaats van een dichter geweest te zijn. Alcman behoort tot de al in de klassieke oudheid gevormde canon van de negen lyrische dichters. Alcman (Grieks Alkman) werd burger van Sparta, en woonde daar in de 7e eeuw v. Chr.

Alcman dichtte onder andere liederen voor een meisjeskoor waarvan hij de leider was. Zulke meisjeskoren traden op bij allerhande feestelijkheden, vooral die ter ere van Artemis. Sparta was toen nog niet die strenge, militaristische stad zoals ze later bekend werd. Zijn bekendste werk is het Partheneion, een hymne. In de oudheid waren meer dan vijftig van zijn in het Dorisch geschreven hymnen bekend maar deze gingen, op 100 verzen van de partheneion en wat fragmenten na, in de middeleeuwen verloren. Toch kunnen wij uit de bestaande fragmenten afleiden dat Alcman bij voorkeur zijn inspiratie liet uitgaan naar de bekoorlijkheid van het jonge meisje, liefst in een prachtig natuurkader.

© 2017 Maarten Hendriksz