Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Apollodorus

De buste van Apollodorus

Bron: Wikipedia

Apollodorus van Athene was een Griekse filoloog, historicus en geleerde, die leefde van circa 180 tot 115 v. Chr. In zijn geboortestad Athene was hij leerling van de stoïcijn Diogenes van Seleucia en daarna, in Alexandrië, van de filoloog Aristarchus van Samothrace. Hier, in Alexandrië, was hij één van de illustere bibliothecarissen van de Alexandrijnse Bibliotheek. Samen met andere geleerden werd hij echter in 145 v.Chr. uit Alexandrië verdreven, waardoor er een einde kwam aan zijn samenwerking met zijn meester Aristarchus. Apollodorus week toen tijdelijk uit naar Pergamum, en keerde vandaar naar Athene terug, waar hij ook overleed.

Apollodorus schreef een reeks indrukwekkende en belangrijke werken van de meest uiteenlopende aard, die reeds in de oudheid algemene waardering genoten. Ten onrechte wordt hem het bewaard gebleven werk Bibliotheca toegeschreven, een studie van de Griekse heldensagen en een weinig kritische samenvatting van de traditionele mythologie van de Grieken. Het werk begint met het ontstaan van de goden en behandelt verschillende sagenkringen inclusief die van de Trojaanse cyclus. Op grond van interne criteria kan men de Bibliotheca veeleer in de 1e of 2e eeuw na Chr. dateren. Bron: Wikipedia

© 2017 Maarten Hendriksz