Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Apollonius van Rodos - Apollonius Rhodius

De buste van Apollonius

Bron: Wikipedia

Apollonius Rhodius, of Apollonius van Rodos, is een schrijver van Griekse epische gedichten. Hij schreef de Argonautica, het heldenverhaal rond Iason en zijn tocht met de Argonauten om in Colchis een gouden vacht te bemachtigen. Apollonius werd omstreeks 300 v. Chr geboren in Aleandrië waar hij, als leerling van Callimachus, studeerde aan de Bibliotheek van Alexandrië.

Apollonius Rhodius tracht in zijn Argonautica van de door Callimachus aangeleerde en artificiële stijl af te stappen en tot zijn eigen, op de Homerische eenvoud gebaseerde, stijl te komen. Hij droeg zijn werk voor terwijl hij amper volwassen was, maar het gedicht kreeg weinig bijval van de door Callimachus gedomineerde omgeving in de bibliotheek van Alexandrië.

De relatie tussen beide dichters, de jonge Apollonius en de oudere Callimachus, verslechterde en eindigde in een bittere, persoonlijke ruzie. Deze haat werd in enkele epigrammen van Apollonius beschreven, die nu nog bekend zijn. De werksfeer werd zo slecht dat Apollonius woedend vertrok naar Rodos. Daar kon hij, door hard te werken als leerkracht in de retorica, en door de heruitgave van zijn gedicht, het burgerschap van het eiland verkrijgen, waardoor hij zijn bijnaam Rhodius, van Rodos, kreeg.

Later keerde Apollonius terug naar Alexandrië waar hij zijn gedicht nogmaals voordroeg, maar deze keer met overweldigend succes. Hij legde zijn ruzies met Callimachus bij, naast wie hij later begraven werd. Apollonius volgde Eratosthenes op als hoofd van de Bibliotheek van Alexandrië. Hij stierf rond 215 v.Chr. Na zijn dood vertaalde Publius Terentius Varro, een Romeins dichter uit de eerste eeuw v.Chr., zijn werk, de Argonautica, naar het Latijn.

© 2017 Maarten Hendriksz