Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Clement

De buste van Clement

Bron: Wikipedia

Clement van Alexandrië was een vroeg Christelijke Griekse schrijver, en lid van de Christelijke gemeenschap, die leefde in Alexandrië laat 2e eeuw na Chr. Aan hem worden een aantal religieuze essays toegeschreven, waaronder Erkenningen. Omdat er echter twijfel bestaat over het auteurschap, is het beter om te spreken van Pseudo-Clement.

Voor onderzoekers van de mythologie is boek 10 bijzonder interessant, omdat de auteur hierin een aantal mythen en genealogiën beschrijft, waarvan sommigen elders niet bekend zijn, om zijn kritiek op de oude goden te spuien. De originele tekst van Erkenningen is verloren gegaan en bestaat nu alleen nog de Latijnse vertaling van Rufinus, ouderling van Aquileia, uit de 4e eeuw na Chr. Sommige delen van de tekst, en in het bijzonder de mythische namen, zijn echter niet correct vertaald.

OPMERKING: Alleen het eerste deel van Boek 10 van Erkenningen wordt hier gepresenteerd, dat bestaat uit een aantal christelijke argumenten tegen de heidense goden.

© 2017 Maarten Hendriksz