Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Colluthus

De orginele tekst van Colluthus

Bron: Wikipedia

Colluthus (ook wel Coluthus) of Kolluthos was een in het Grieks schrijvende episch dichter afkomstig uit Lycopolis (in de Egyptische landstreek Thebaïs). Volgens de Suda leefde hij ten tijde van keizer Anastasius I (491-518) en was de schrijver van Calydonische geschiedenissen in 6 boeken, lofdichten in hexameters en Perzische geschiedenissen.

Het enige dat van Colluthus bewaard is gebleven is het gedicht "De schaking van Helena" in 394 verzen. Het begint met de bruiloft van Peleus en Thetis en eindigt bij de aankomst van Helena in Troje. Colluthus' voorbeeld in stijl en versbouw was Nonnus van Panopolis. Zijn werk wordt doorgaans als stuntelig beschouwd.

© 2017 Maarten Hendriksz