Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Euripides

De marmeren buste van Euripides

Bron: Wikipedia

Euripides werd geboren op het eiland Salamis, volgens de overlevering op de dag dat daar de beroemde zeeslag werd uitgevochten. Zijn moeder heette Kleito en zijn vader Mnesarchos of Mnesarchides. Dankzij de adellijke afkomst van zijn moeder kon Euripides een goede opleiding genieten. In zijn jeugd legde hij zich toe op de gymnastiek en schilderkunst, later werd hij een leerling van Anaxagoras en een toehoorder van Prodikos en Protagoras. Hij had een hekel aan politiek en studeerde veel. Ook bezat hij een privébibliotheek (wat in zijn tijd ongewoon was). Wanneer hij zich aan het schrijven zette trok hij zich soms terug in een grot op zijn geboorte-eiland.

Euripides trad tijdens zijn leven twee maal in het huwelijk, en telkens had hij een ongelukkig huwelijksleven. Dat bezorgde hem mogelijk de reputatie een vrouwenhater te zijn. In 406 v.Chr., na de opvoering van zijn Orestes, verliet hij Athene, en trok naar het hof van Archelaus, koning van Macedonië. Het blijft onduidelijk waarom hij dat deed: om politieke redenen of teleurstelling omdat zijn werk miskend werd? Feit is dat hij dáár in 406 v.Chr. overleed, volgens biografen in zeer dramatische omstandigheden. Hij zou, verstrooid en in gepeins verzonken, verscheurd zijn door de loslopende waakhonden van de Macedonische koning.

In 455 voor Christus nam Euripides voor het eerst deel aan de Dionysia, maar pas in 441 voor Christus werd hij voor de eerste maal bekroond. Hij schreef meer dan 90 werken waarvan er 19 zijn overgeleverd, inclusief 1 stuk (Rhesus, daterend van vóór 438 voor Christus) waarvan het auteurschap betwijfeld wordt. Van zijn totale oeuvre zijn slechts 5 stukken met een eerste prijs beloond. Tijdens zijn leven werd hij niet voor vol aangezien. Zijn tijdgenoten hielden niet van zijn "modernismen". Maar na zijn dood is dit volledig veranderd: Euripides werd de meest opgevoerde toneelauteur in Griekenland. Zijn werk werd zelfs vereerd door de Franse Classicisten.

© 2017 Maarten Hendriksz