Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Fabius Planciades Fulgentius

Bron: Wikipedia

Een oude uitgaven van Fulgentius

Fabius Planciades Fulgentius, die leefde eind 5e - begin 6e eeuw, was een Latijnse schrijver. Er worden gewoonlijk vier nog bestaande werken aan hem toegeschreven. Zijn mythografie werd enorm bewonderd en was zeer invloedrijk gedurende een groot deel van de middeleeuwen periode, maar wordt tegenwoordig nagenoeg niet meer gelezen. Er is heel weinig bekend over het leven van Fulgentius, anders dan de paar verwijzingen die hij in zijn eigen werken naar zichzelf maakte.

Zijn Latijnse stijl, zijn kennis van het Grieks en zijn kijk op klassieke auteurs en culten suggereren dat hij waarschijnlijk is opgeleid in het koloniale Noord-Afrika. Andere verwijzingen in zijn werk naar de Afrikaanse cultuur plaatsen hem in deze regio vóór de islamitische invasies van de 7e eeuw. Bovendien duidt zijn kennelijke kennis van de Berbertaal en het schrift erop dat hij waarschijnlijk een etnisch Afrikaan was. Hij verwijst namelijk naar die taal in zijn De eeuwen van de Wereld en Mensen als onderdeel van zijn 'eigen' erfgoed. Van oudsher wordt aangenomen dat Fulgentius een professionele carrière heeft genoten als grammaticus van de retorica (leraar retoriek). Deze aanname is gebaseerd op enkele minieme aanwijzingen die Fulgentius achterliet in geschriften, die door sommige geleerden wordt betwist. De kans blijft echter bestaan dat hij een amateurschrijver was.

Zijn meest bekende werk is Mythologieën, een reeks legenden die in drie boeken wordt verteld. Elk boek begint met zijn eigen proloog. Er zijn in totaal vijftig hoofdstukken en verklaart elk hoofdstuk een klassieke mythe door de symbolische voorstelling ervan te interpreteren. Deze interpretaties omvatten etymologieën van de namen van bepaalde karakters, evenals conclusies met betrekking tot het doel van het verhaal in termen van moraliteit. In de proloog beweert Fulgentius dat het zijn doel was om de klassieke Griekse mythen van al hun fictieve en betekenisloze details te ontdoen en de obscure waarheden die ze bevatten. Hij suggereert ook een christelijk motief, hoewel het onjuist zou zijn om de mythologieën, of een van de allegorische werken van Fulgentius, te definiëren als christelijke allegorieën.

© 2017 Maarten Hendriksz