Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Nonnus van Panopolis

De buste van Nonnus

Bron: Wikipedia

Er is maar weinig bekend over het leven van Nonnus. Hij is geboren in Panopolis, dat in het noorden van Egypte ligt, rond eind 4e, begin 5e eeuw na Christus. Zijn Dionysiaca is het langst overgeleverd werk uit de oudheid. In dit breedvoerig epos behandelt hij de geschiedenis van de god Dionysus, vooral dan zijn reis naar India. Het is een verzameling van 20.426 verzen in dactylische hexameters in 48 boeken. Dit is slechts 7000 verzen korter dan de Ilias en Odyssee van Homerus samen. Homerus was dan ook zijn grote voorbeeld, zijn werk schreef hij zelfs in Homerisch dialect, een taal die toen al 13 eeuwen oud was.

Ook andere dichters zouden invloed op hem hebben gehad, zoals de Bacchanten van Euripides, de Latijnse dichters Vergilius en Ovidius. Hij zou ook een Bassarica hebben geschreven, waar Dionysus ook de hoofdfiguur is, maar daar zijn slechts 4 verzen van overgeleverd. Op hoge leeftijd bekeerde Nonnus zich tot het christendom en schreef zijn Metabolè, een parafrase op het Johannes-evangelie. Zijn metabolè zou op basis van linguïstische elementen later te dateren zijn. Zijn werk is lange tijd niet aantrekkelijk geweest voor onderzoek doordat het geschreven is op een kantelperiode tussen de klassieke oudheid en het Byzantijnse keizerrijk.

© 2017 Maarten Hendriksz