Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Plutarchus

De buste van Plutarchus

Bron: Wikipedia

L. Mestrius Plutarchus was een belangrijke Griekse geschiedschrijver en filosoof die leefde van ca. 46 tot minstens 120 n.Chr. Hij werd geboren in een vooraanstaande familie uit Chaironeia in Boeotië en ging naar Athene waar hij een brede filosofische opleiding genoot. Hij sloot zich aan bij de Academia van Plato, maar als filosoof behoorde hij eerder tot de eclectici. In zijn latere traktaten zou hij zich vooral tegen de epicuristen, maar ook tegen de stoïcijnen afzetten.

Later kreeg Plutarchus verschillende hoge onderscheidingen: onder meer het ereburgerschap van Athene, en het priesterschap van Apollo te Delphi. Hij was een gefortuneerd man die grote reizen maakte en heeft onder meer Alexandrië en Azië bezocht. Als afgevaardigde van Athene bezocht hij verschillende malen Rome, waar hij in contact kwam met de hoogste kringen. Hij dankte zijn Romeinse naam aan zijn vriend Lucius Mestrius Florus, die bevriend was met keizer Vespasianus. Ook Quintus Sosius Senecio, aan wie hij zijn "Parallelle levens" zou opdragen, was een vriend van hem. Deze was driemaal consul en een veldheer van Trajanus in de Dacische oorlogen. Zo verwierf hij de gunst van Trajanus en Hadrianus, die hem belangrijke functies toevertrouwden. Plutarchus was enige tijd procurator van de provincie Achaea.

Plutarchus is de auteur van een omvangrijk literair oeuvre, waarvan het grootste deel bewaard bleef. Hierin leren wij Plutarchus kennen als een belezen man met een brede belangstelling. Als historicus was hij niet zo kritisch ingesteld, maar was zich bewust van zijn beperkingen. Reeds in de Romeinse keizertijd was Plutarchus een graag gelezen auteur. In het kader van de Griekse mythologie is één werk interressant, namelijk zijn beschrijving over het leven van Theseus.

© 2018 Maarten Hendriksz