Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Vergilius

De buste van Vergilius

Bron: Wikipedia

Vergilius was een Latijnse dichter die in de 1e eeuw v. Chr in Rome woonde, tijdens de regering van keizer Augustus. Zijn werk omvat de Aenaid (Het verhaal van Aeneas), een episch verhaal van twaalf boeken dat de grondlegging van Latium door de Trojaan Aeneas beschrijft, en twee pastorale gedichten: Eclogues en Georgics.

© 2018 Maarten Hendriksz