Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Adelaar - Arend

De koning onder alle vogels is de Adelaar, die door Zeus als eerste van alle vogels uit de stam der vogels werd geschapen. Het dier is nauw verbonden met de Oppergod, en wordt door hem regelmatig als boodschapper aangesteld om aan de mensheid zijn instemming, of afkeuring, als teken te laten blijken over een bepaald onderwerp. Door de vogel links of rechts over te laten vliegen wist men dan of Zeus wel of niet akkoord ging met het onderwerp. Wanneer Typhon een aanval op de macht van Zeus uitvoert is de Adelaar dan ook één van zijn doelwitten, omdat het de vogel van Zeus was.

Ganymedes / Asteria 1 / Aegina 1

Zeus verorvert Ganymedes in de gedaante van een adelaar

Maar als Zeus zijn begerige ogen weer eens op een mooi meisje laat vallen, of een schone jongeling, verandert hij zich regelmatig in zijn lievelingsdier om zijn ‘prooi’ het hof te maken. Zo rooft hij in die gedaante de nog jonge Ganymedes uit Troje, en brengt hem naar de Olympus waar hij de jongen aanstelt als zijn wijnschenker. Ook Asteria 1 probeert Zeus in de gedaante van een Adelaar te veroveren. Maar zij moet niets van hem hebben, slaat op de vlucht en verandert zich in een Kwartel. Als ze vervolgens richting zee vliegt, en in het water duikt, kan Zeus haar niet meer vinden en geeft de achtervolging op. Bij Aegina 1, de dochter van Riviergod Asopus 1, heeft Zeus meer succes. Bang als hij is dat Hera zijn escapade ontdekt verandert Zeus zich opnieuw in een Adelaar, en ontvoert het meisje naar het eiland Delos, waar hij haar zwanger maakte van de zoon Aeacus.

Nemesis

Toen Zeus Nemesis het hof begon te maken, en haar niet kon verleiden om samen te liggen, vroeg hij Aphrodite om zich in een Adelaar te veranderen en hem, in de gedaante van een Zwaan, te achtervolgen. Aldus gebeurde waarna de Zwaan zijn toevlucht nam in de schoot van Nemesis. Nemesis duwde hem niet weg, maar hield hem in haar armen, en viel in een diepe slaap. Terwijl ze sliep, omarmde Zeus haar, en vloog toen weg. Enige tijd later legde Nemesis een ei, dat Hermes naar Leda bracht en in haar schoot plaatse, waar de beeldschone Helena uit voortkwam. Als dank voor zijn hulp plaatse Zeus de Adelaar en de Zwaan als Sterrenbeelden aan de hemel. Maar er zijn vele andere mythen die andere oorzaken aangeven waarom de Adelaar als Sterrenbeeld aan de hemel staat.

Periphas 5 / Prometheus

Zeus kon ook mensen in een Adelaar veranderen als zij smeekten om van gedaante te mogen veranderen, of iets hadden gedaan wat de Oppergod niet beviel. Zo werd Periphas 5 in deze gedaante veranderd toen hij de liefde met zijn vrouw bedreef, nadat de mensen hem meer begonnen te vereren dan Zeus zelf. Maar Zeus kon zijn vogel ook inzetten om anderen te straffen zoals de Adelaar van Prometheus, die bij zijn slachtoffer elke dag de lever wegvrat.

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz