Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Bijen

Volgens Antoninus Liberalis waren bijen de verzorgsters van de pasgeboren Zeus in de grot van Dicte op Kreta. Als dank voor hun heerlijke honing veranderde Zeus de kleuren van de diertjes, en gaf ze een koperen kleur met de glans van goud. Bovendien maakte de Oppergod hen ongevoelig voor kou of felle wind. De grot werd een heilige plek waar niemand in de buurt mocht komen, of diegene nu een God of mens was.

Aristaeus en zijn bijen.

Elk jaar is er op bepaalde tijd een grote vlam te zien die uit de grot schiet wanneer het bloed van Zeus begint te koken. Op een dag zijn Laius 2, Celeus 2, Cerberus 3 en Aegolius echter zo brutaal om de grot binnen te gaan, en de honing van de daar wonende bijen te verzamelen. Dan ontsteekt Zeus in woede en wil het viertal met zijn bliksems treffen. Maar de Moiren en Themis hielden hem tegen omdat het goddeloos was om in de grot te sterven. Dus veranderde Zeus hen alle vier in vogels.

Nadat Zeus eens een plezierig avontuurtje had beleefd met de Nimf Othris, schonk zij negen maanden later het levenslicht aan een zoon. Uit angst voor de jaloerse Hera lag Othris het kind te vondeling in een bos, maar verloor Zeus zijn zoon niet uit het oog. Hij stuurde bijen naar zijn zoon die de baby voedden met hun honing, waardoor hij begon te groeien. Enige tijd later werd de baby gevonden door Phagrus, die hem meenam naar zijn huis en het kind Meliteus noemde, omdat hij door bijen gevoed was.

Ook Aristaeus werd beroemd vanwege de bijen. Hij vond de zeefachtige korf uit met zijn rijen cellen, en maakte zo een stabiele plek voor het werk van de zwervende bijen die van bloem tot bloem vlogen. Om de heerlijke honing te kunnen oogsten omhulde Aristaeus zich met een fijngeweven omhulling van linnen, om te voorkomen dat hij werd gestoken door de oorlogsbijen, en zwaaide met een rokende fakkel in de lucht om hun boosaardigheid te temmen.

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz