Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Draak 3 van Ares 1

Cadmus en de draak van Ares

Deze Draak 3 is een zoon van Oorlogsgod Ares 1 bij een onbekende vrouw. Het dier wordt door Ares 1 aangesteld om een bron in Boeotië te bewaken. Wanneer een aantal mannen water uit de bron willen halen worden die door de Draak 3 gedood, en begint hun lichamen op te peuzelen. Als even later de aanvoerder van deze mannen, Cadmus die op zoek is naar Europa 2, ook naar de bron komt en ziet hoe zijn mannen worden verslonden roept hij kwaad: : ‘Mijn trouwe vrienden, hier ben ik om jullie dood te wreken of te delen.’ Na die woorden greep hij een groot rotsblok en slingerde dat met alle kracht naar de Draak 3.

Elk ander dier zou door de inslag verplettert zijn maar de Draak 3 zit nog ongedeerd, beschermd door zijn schubben, op zijn plek. Dan werpt Cadmus zijn werpspies en treft de Draak 3, tussen de schubben door, precies in zijn kronkelende ruggengraat. Ziedend van de pijn draait de Draak 3 zijn kop, bijt in de schacht van de spies, en weet met veel moeite het wapen, met achterlating van de punt, uit zijn lijf te wrikken. Met opgezwollen aderen van woede, en slierten kokend schuim die uit zijn bek druipen, blaast het monster zwarte rookwolken uit en gaat op Cadmus af. Zo belagen ze elkaar enige tijd en loeren op een kans om hun tegenstander te treffen.

Als Cadmus bijna uitgeput is, verschijnt plotseling de Godin Athena die tegen hem zegt: ‘Cadmus, steun en bondgenoot van Zeus! Ben je bang als je slechts één Draak 3 ziet? Zeus vertrouwde jou tijdens de strijd, en versloeg Typhon met diens bataljon aan hoofden. Wees niet bang voor dit creatuur, Ares 1 zal zijn reptiel niet redden, want ik zal je helpen. Maar als hij dood is, neem dan de tanden van dat verschrikkelijke beest, en zaai ze als graankorrels in de grond. Haal de slangachtige oogst van vechtende reuzen binnen, en verenig de bataljons van Aardgeborenen in een gemeenschappelijke vernietiging. Laat er vijf in leven want zij zijn de Gezaaiden die zullen opschieten tot de roemrijke oogst van Thebe.

Op het moment dat Athena is uitgesproken voert Draak 3 een aanval op Cadmus uit. Die kan nog net opzij springen terwijl hij snel zijn lans vooruit steekt. Het wapen komt diep in de keel van de Draak 3 terecht waarna Cadmus doordrukt en het monster steeds verder achteruit dringt, totdat de lans er aan de achterkant weer uitkomt. Vervolgens spietst hij de drakenkop aan een boom en werpt een groot rotsblok naar de kop van de Draak 3 waardoor hij zijn laatste adem uitblaast. Dan pakt Cadmus zijn mes, snijdt de kop van het lijf, en slaat met een steen de tanden uit de bek van het dode dier.

Zoals Athena hem had opgedragen ploegt Cadmus vervolgens voren in de harde grond, zaait daar de helft van de drakentanden in, en gaat dan aan de kant van het veld zitten wachten op wat er gaat gebeuren. Lang hoeft hij niet te wachten en komt de grond in beweging. Eerst kwam er een rij speren uit de grond omhoog, en toen helmen met kleurrijke pluimen. Dan volgen er hoofden en mannenschouders, en staat er uiteindelijk een grote groep krijgers op het veld. Daarop breekt er een dodelijk gevecht uit tussen de Aardgeborenen, sterft de een na de ander, nadat Cadmus een steen tussen hen in had geworpen. Uiteindelijk zijn er nog vijf over die vrede met elkaar sluiten. Hun namen waren: Chthonius 2, Echion 1, Hyperenor 2, Pelorus 1 en Udaeus.

Stamboom:

Ares 1 - - -
(Tanden van) Draak 3 Gaea
Sparten (Aardgeborenen): Chthonius 2, Echion 1, Hyperenor 2, Pelorus 1, Udaeus

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz