Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Geit - Aega

De voeding van Zeus door Amalthea

De Geit (Aega) wordt in menige Griekse mythe opgevoerd als het dier dat een te vondeling gelegd kind in leven houdt met haar melk. De meest bekende Geit is wel Amalthea 2, die de pasgeboren Zeus in de grot Dicte op Kreta met haar melkrijke uiers voedde. Daarnaast nam Dionysus 2 de gedaante aan van een Geit aan toen Typhon een strijd om de macht over de Hemel uitvocht met Zeus, zodat het monster Dionysus 2 niet meer kon vinden.

Ook Fulgentius voert een Geit op, in zijn Mythologieën, als één van de koppen van het monster Chimaera. Hyginus op zijn beurt stelt dat Archelaus 4, nadat hij koning Cisseus 4 had gedood omdat die weigerde een beloning aan hem uit te keren, door een Geit naar Macedonië werd geleid waar Archelaus 4 de stad Aegea stichtte. Volgens Hyginus was Natuurgod Aegipan een zoon van Zeus die hij bij een Geit met de naam *boetis (onvolledige naam) verwekte. Hierdoor worden Geiten vaak geassocieerd met wellust

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz