Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Gier

De Gier

De Gier is de vogel die in de Griekse mythologie het meest wordt veracht door de Goden en mensen, maar door hen wel een grote voorspellende waarde aan werd gegeven. Wanneer er een veldslag heeft gewoed zijn deze stinkende en luidruchtige dieren er als de kippen bij om zich tegoed te doen aan de onbegraven doden. In enkele mythen wordt de Gier, in plaats van de Adelaar, ook beschreven als de vogel die elke dag aan de lever van Prometheus kwam vreten, toen de Titaan door Zeus gestraft werd voor het stelen van vuur uit de Hemel. Ook bij Tityus, de zoon van Zeus die Leto probeerde aan te randen, komt elke dag een reusachtige Gier aan zijn lever peuzelen, terwijl hij weerloos ligt vastgebonden op de grond in de Onderwereld als bestraffing voor zijn misdaad.

Daarnaast worden meerdere personen door de Goden in een Gier veranderd vanwege verschillende oorzaken. Zo liet Zeus Aegypius en Neophron Gieren worden nadat de één het bed had gedeeld met de moeder van de ander. Periphas kreeg eveneens deze gedaante van de verontwaardigde Zeus, nadat de mensen Periphas 5 meer gingen vereren dan de Oppergod. Ook Agrius 6 werd in een Gier veranderd omdat hij en zijn broer Orius 3 geen enkel ontzag of respect voor de Goden toonden.

Hoewel Zeus de Gier verachtte veranderde hij zich toch eens in deze vogel om met de Nimf Thalia 1 te minnekozen, waarna ze zwanger werd van de Paliscenen. Ook Antoninus Liberalis beschrijft, in zijn twaalfde metamorfose, hoe er in de buurt van Calydon enorme en monsterlijke Gieren woonden die vele mensen doodden en uiteindelijk werden gevangen door Phylius.

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz