Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Hinde 1 van Cerynië

Heracles en het hert van Cerynië

Deze hinde leefde in op de Peloponnesus, in de buurt van de heuvels van Cerynië in de landstreek Oenoe. Het dier was gewijd aan Artemis, had bronzen poten en een gouden gewei. Nadat de Hinde eens was ontsnapt aan Artemis kreeg Heracles, van koning Eurystheus in het kader van zijn Twaalf Werken, opdracht om het dier naar Mycene te brengen.

Omdat Heracles het beest niet wilde doden of verwonden jaagt hij een jaar lang achter haar aan. De ene keer probeerde hij het met netten, dan weer putte hij de hinde uit door haar langdurig te achtervolgen. Toen het dier, vermoeid door de jacht, haar toevlucht had gezocht op de berg Artemisius, en vandaar naar de rivier Ladon was getrokken, trof Heracles haar met een pijl toen ze op het punt stond om de rivier over te steken. Zo ving hij de hinde levend, nam het dier op zijn schouders, en vertrok naar Mycene.

Onderweg, in Arcadië, stuitte hij echter op Artemis, die in gezelschap van Apollo was. Zij wilde de Hinde van hem afnemen, en verweet Heracles dat hij het aan haar gewijde dier had willen doden. Toen Heracles aan Artemis vertelde dat hij dit Werk uitvoerde in opdracht van Eurystheus, en die dus verantwoordelijk was, suste dit de woede van de Godin, en mocht hij het dier levend naar Mycene brengen onder de voorwaarde dat hij het daarna weer in de natuur zou loslaten.

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz