Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Kievit

De metamorfose van Agron

De kievit is één van de vele vogelsoorten die in de oude mythen gebruikt wordt om een mens in deze gedaante te veranderen. Zo wil Agron en, de zoon van Eumelus 3 op het eiland Cos, en zijn twee zussen niets met andere mensen te maken hebben en gingen ook niet naar de stad om daar deel te nemen aan plechtige festivals. Daarnaast beschimpten zij, als hen dit zo te pas kwam, de Goden op allerlei manieren.

Wanneer iemand Agron voor een offer aan Athena uitnodigde wees hij resoluut de uitnodiging af en zei: ‘Ik voel geen genegenheid voor een godin met grijze ogen, omdat mijn zussen zwarte ogen hebben en ik heb een uitzonderlijke hekel aan uilen.’ Als er uitnodigingen kwamen voor een feest ter ere van Artemis zei hij: ‘Ik heb een hekel aan een godin die in de nacht rondzwerft.’ En als er gevraagd werd om deel te nemen aan plengoffers voor Hermes zei hij: ‘Ik respecteer geen god die diefstallen pleegt.’ Zo ging Agron, en de rest van de familie zich vaak te buiten aan dit soort beledigingen.

Hermes, Athena en Artemis waren hier woedend over en gingen op een nacht naar zijn huis. Athena en Artemis in de gedaante van meisjes terwijl Hermes de kiel van een schaapsherder droeg. Hij sprak Eumelus 3 en Agron aan, hen uitnodigend om naar een feestmaal te komen, om samen met andere herders offers aan Hermes te brengen. Hij drong er ook bij hem op aan om zijn zussen met anderen meisjes van hun leeftijd naar de heilige grot van Athena en Artemis te sturen.

Toen één van de zussen de naam van Athena hoorde sprak zij haar verachting uit. Daarop veranderde de godin haar in een kleine uil en de andere zus in de vogel van Leucothea. Toen Agron dit merkte greep hij een spies en rende naar buiten. Maar Hermes veranderde hem in een kievit waarna Eumelus 3 hem beschimpte omdat die zijn zoon had veranderd. Dus veranderde Hermes hem in een langorige uil, voorteken van onheil.

Volgens de schrijver Clement veranderde Opppergod Zeus zich ook eens in een kievit toen hij de liefde bedreef met Lamia, een beeldschoon meisje van onbekende afkomst.

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz