Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Kwartel - Ortux

De metamorfose van Autonous

In de mythen van Hyginus en Antoninus Liberalis worden twee personen veranderd in een kwartel. In het eerste geval was Zeus verliefd op Asteria 1, maar voelde zij niets anders dan minachting voor de Oppergod. Woedend over haar afwijzing veranderde Zeus haar in het vogeltje Ortux, dat wij een Kwartel noemen. In de tweede situatie gaat het over Autonous 3 die een rijk man was en vele kuddes paarden bezat die hem zeer dierbaar waren. Toen zijn zoon Anthus 2 eens de dieren verdreef van hun sappige weidegronden werden de paarden woedend en begonnen Anthus 2 te verslinden.

Uit paniek verstarde Autonous 3, maar probeerde zijn vrouw Hippodamia 7 nog wel om haar zoon te redden. Ze was echter, door haar zwakke lichaam, niet in staat om de slachting te voorkomen. Terwijl ze om de al bijna dode Anthus 2 jammerden kregen Zeus en Apollo medelijden met het tweetal, en veranderden ze hen in vogels. Autonous 3 werd een kwartel omdat hij, als vader van Anthus 2, de moed had laten zakken bij het verdrijven van de paarden. De moeder werd veranderd in een leeuwerik met een gekuifde kop, omdat Hippodamia 7 de merries had weerstaan toen zij voor haar zoon opkwam.

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz