Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Leeuwerik

De strijdlustige leeuwerik

In de mythen zijn twee verhalen bekend over mensen die door de Goden in een Leeuwerik werden veranderd. In het ene geval gaat het over Hippodamia 7, de vrouw van Autonous 3. Haar man bezat vele kuddes paarden die hem zeer dierbaar waren. Wanneer hun zoon Anthus 2 de dieren eens van hun weidegronden wil verdrijven worden de paarden woedend, en beginnen Anthus 2 te verscheuren. Hoewel Autonous 3 het voor zijn ogen zag gebeuren kon hij zich van schrik niet meer bewegen. Alleen zijn vrouw Hippodamia 7 kwam in actie en probeerde haar zoon te redden, maar kon door haar geringe kracht niets tegen de paarden uitricht. Terwijl ze staan te jammen bij hun bijna dode zoon krijgen Zeus en Apollo medelijden en veranderden alle betrokkenen in vogels. Zo werd Hippodamia 7 een Leeuwerik met een gekuifde kop, omdat zij als enige geprobeerd had de paarden te weerstaan.

Artemiche is de dochter van Clinis en Harpe 1 uit Mesopotamië. Ze heeft drie broers, Lycius 2, Ortygius en Harpasus. De vader van Artemiche was rijk en bezat veel koeien, ezels en schapen. Hij is een godvruchtig man en bezocht veelvuldig de tempel van Apollo in het land van de Hyperboreanen. Daar zag Clinis eens hoe er ezels aan de God werden geofferd, en wilde dit thuis ook doen. Maar zodra hij honderd ezels klaar heeft staan voor het offer verschijnt Apollo, bedreigt hem met de dood als hij niet van dit offer afzag, en hem het gewoonlijke offer van geiten, schapen of koeien bracht. Doodsbang door dit dreigement, joeg Clinis de ezels weg bij het altaar en gaf aan zijn kinderen het dreigement van Apollo door.

Lycius 2 en Harpasus hoorden hun vader aan maar hielden vol dat hij de ezels wel moest offeren en van het festival genieten. Maar Ortygius en Artemiche drongen er bij hem op aan om Apollo te gehoorzamen. Hoewel Clinis meer door de laatste twee overtuigd werd, deden Harpasus en Lycius 2 de halsters van de ezels af en dreven hen naar het altaar. Dan laat Apollo de ezels waanzinnig worden die vervolgens Clinis, zijn kinderen en de bedienden beginnen op te eten. Terwijl zij stierven schreeuwden ze naar de Goden om hulp. Poseidon kreeg medelijden met Harpe 1 en Harpasus en veranderde hen in vogels. Leto en Artemis vonden het passend dat Clinis, Artemiche en Ortygius gered zouden worden, omdat zij niet de oorzaak van deze goddeloosheid waren geweest. Apollo gunde hen deze dienst en veranderde allen in vogels voordat zij gedood konden worden. Zo werd Artemiche een leeuwerik, een vogel waar Goden en mensen dol op zijn.

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz