Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Uil

De uil, de vogel van Athena

De uil is de heilige vogel van de Godin Athena, omdat wijsheid zelfs in de duisternis haar stralen toont. De uil wordt ook in menige mythe beschreven als de vogel waar een mens door een God in werd veranderd nadat hij of zij de God had beledigd.

Nyctimene

Zo was Nyctimene, de dochter van Epopeus 4 die als koning over Lesbos heerste, een heel mooi meisje. Haar vader was echter enorm verliefd zijn dochter, en verkrachtte Nyctimene toen hij zijn passie niet langer kon bedwingen. Overweldigd door schaamte verborg Nyctimene zich in een bos waar ze, uit medelijden, door Athena werd veranderd in een uil, die niet van het daglicht houdt en ’s nachts verschijnt.

Minyaden

De dochters van Minyas, Leucippe 5, Arsippe en Alcathoe, bleken verrassend intelligent te zijn. Maar ze bekritiseerden andere vrouwen nadat die de stad verlieten om als Maenaden de heuvels in te gaan. Daarop nam Dionysus 2 de gedaante van een meisje aan, en drongen er bij de drie zussen op aan niets te missen van de riten van de geheimzinnige God. Maar zij schonken er geen aandacht aan waardoor Dionysus 2 boos werd en de meisjes van gedaante liet veranderen. Eén van hen werd een stier, toen een luipaard, terwijl er melk en nectar van hun weefgetouwen vloeide. Door deze tekens kreeg angst de meisjes in hun macht en spraken af dat één van hen, Leucippe 5, haar zoon Hippasus 10 aan Dionysus 2 zou offeren, door hem gezamenlijk aan stukken te scheuren. Daarop trokken ze als Maenaden de bergen in waar Hermes hen met zijn staf aanraakte en de meisjes veranderde in vogels. Zo werd de eerste een vleermuis, de tweede een uil en de derde een adelaarsuil, die alle drie voortdurend het licht van de zon meden.

Meropis

Meropis, Byssa en Agron waren de kinderen van Eumelus 3 die op het eiland Cos woonden. Zij wilden niets met andere mensen te maken hebben, en gingen ook niet naar de stad om plechtige feestmaaltijden of festivals voor de Goden bij te wonen. In plaats daarvan, als iemand aan Athena wilde offeren en de meisjes uitnodigde, wees hun broer de uitnodiging af. Hij zei dat hij geen genegenheid voelde voor een Godin met grijze ogen, en hij een uitzonderlijke hekel had aan de uil. Als er uitnodigingen kwamen voor een feest ter ere van Artemis, zei hij dat hij een hekel had aan een Godin die rondzwierf in de nacht, en als er gevraagd werd om plengoffers aan Hermes te brengen zei hij dat hij een God die diefstallen pleegde niet respecteerde. Zo gingen ze zich vaak te buiten aan beledigingen richting Goden, en riepen zo de woede van Hermes, Athena en Artemis over zich af.

De drie Goden gaan dan op een dag naar hun huis, Athena en Artemis in de gedaante van meisjes terwijl Hermes de kiel van een schaapsherder droeg. Daar aangekomen sprak Hermes Eumelus 3 en Agron aan, en nodigende hen uit om naar een feestmaal te komen, om samen met andere herders offers aan Hermes te brengen. Hij drong er ook bij hem op aan om Byssa en Meropis, met anderen meisjes van hun leeftijd, naar de heilige grot van Athena en Artemis te sturen. Toen Meropis de naam van Athena hoorde sprak zij haar verachting uit waarna de Athena haar veranderde in een kleine uil. Byssa werd door Artemis veranderd in de vogel van Leucothea, terwijl Hermes Agron veranderde in een kievit. Eumelus 3 beschimpte vervolgens Hermes omdat hij zijn zoon had veranderd. Dus veranderde de God ook hem in een langorige uil, het voorteken van onheil.

Polyphonte

Polyphonte, de kleindochter van Ares 1, minachtte de activiteiten van Aphrodite en trok als metgezel van Artemis de bergen in, waar zij deelnam aan de jacht. Omdat ze Aphrodite niet vereerde liet de Godin haar verliefd worden op een beer, dreef haar tot waanzin, en lag samen met het beest. Negen maanden later baart Polyphonte twee zoons, Agrius 6 en Orius 3, die groot en enorm sterk werden, maar geen God vereerden en alle mensen verachtten. Als zij een vreemdeling troffen sleepten zij die naar huis om op te eten. Zeus verfoeide het tweetal en stuurde Hermes op hen af om hen te straffen op elke manier die hij maar wilde. Hermes koos ervoor om hun handen en voeten af te hakken. Maar Ares 1, omdat de kinderen van Polyphonte van hem afstamden, griste haar zoons weg van dit lot. Met de hulp van Hermes veranderde hij hen in vogels. Zo werd Polyphonte een kleine uil die alleen ’s nachts te horen was. Ze eet en drinkt niet en houdt haar hoofd naar beneden gebogen en de punten van haar poten omhoog. Ze is een voorbode van oorlog en opstand voor de mensen. Orius 3 werd een Adelaarsuil, een vogel die wanneer hij verschijnt weinig goeds voor iemand voorspelt. Agrius 6 werd in een gier veranderd, de vogel die het meest wordt veracht door Goden en mensen.

Byblis 1

Caunus 1, die verliefd was op zijn zus Byblis 1, en zij op hem, maar hij daar niet aan toe wilde geven, verliet zijn geboortegrond Miletus en trok naar een ver gebied in Ionië, waar Caunus 1 een stad bouwde voor alle bewoners. Maar zijn zus thuis, de arme Byblis 1, werd door Goddelijke wil veranderd in een uil en zat nog steeds bij de poorten van Miletus, waar ze jammerde dat Caunus 1 moest terugkeren, wat niet zou gebeuren.

Zie voor meer omschrijvingen over de uil ook de nachtuil.

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz