Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Wolf

De wolf

De wolf is het heilige dier van Apollo, maar wordt ook toegeschreven aan Leto, en wordt in menige mythe opgevoerd. Hoewel soms in positieve zin, is de wolf echter meestal een dier met een negatieve lading en wordt dan ook als zodanig afgeschilderd.

Het meest bekende verhaal over de wolf is de mythe van Lycaon 3. Omdat deze vader en zijn vijftig zoons alle mensen overtroffen in arrogantie en goddeloosheid besluit Zeus, in de gedaante van een oude man, op onderzoek uit te gaan. Hij komt tijdens de avondschemering bij het huis van Lycaon 3 aan en geeft door tekens aan dat er een God in de buurt was. Vele mensen knielden vroom op hun knieën, maar Lycaon 3 lachte iedereen uit en riep: ‘Ik wil eerst helder bewezen zien, dat hij een God en geen mens is!’ Daarop nodigt Lycaon 3 de oude man in zijn huis uit voor een gastmaaltijd. Terwijl Zeus aan de praat wordt gehouden laat Lycaon 3 zijn zoon Nyctimus slachten. Volgens andere mythen was dit slachtoffer echter Arcas, het zoontje dat Zeus eerder bij Callisto verwekt had.

Een deel van het vlees werd gekookt in een ketel en de rest van de ledematen boven een vuur geroosterd. Uiteindelijk werd dit vlees, vermengd met normaal vlees, als maaltijd voorgezet aan Zeus. Toen Zeus dit merkte ontstak hij in een hevige woede en wierp de tafel omver. Met zijn bliksems liet Zeus vervolgens het dak van het huis vlammend instorten en doodde alle zoons van Lycaon 3. Zodra Lycaon 3 dit ziet slaat hij in doodsangst op de vlucht, maar laat Zeus hem niet zonder straf ontsnappen. Hij veranderde Lycaon 3 in een wolf waardoor hij levenslang door de bossen moet zwerven, en ’s nachts jankte over het verlies van zijn zoons door zijn eigen goddeloosheid.

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz