Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Zeemonster 3 van Poseidon

Het zeemonster van Posiedon

Dit ontzaglijke Zeemonster 3 stuurt Poseidon op de Teucriërs af omdat zij weigerden aan hem te offeren. Bovendien vernietigde hij de gewassen van de Teucriërs. Niet in staat om het monster te doden, of de hongersnood te verdragen, stuurden de Teucriërs een boodschap naar Hierax 2, en smeekten hem om hen van de hongersnood te redden. Die stuurde daarop de Teucriërs gerst evenals tarwe en ander voedsel. Poseidon, die razend op Hierax 2 werd omdat hij zijn voorraden weggaf, veranderde hem in een vogel die tot aan vandaag nog Hierax 2 (havik) wordt genoemd. Hoe het verder met het Zeemonster 3 van Poseidon afliep laat Antoninus Liberalis in het ongewisse.

Bronnen:

©2016 Maarten Hendriksz