Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Aegion

Aegion, een stad die zeer waarschijnlijk ergens in Argos lag. Volgens de schrijver Statius schonk koning Adrastus 1 Aegion, samen met de stad Arene en alle rijkdommen van Troezen, aan zijn schoonzoon Polynices om over te heersen. Wanneer Polynices, samen met zijn schoonvader en vijf andere aanvoerders, met een groot leger naar Thebe oprukt, om zijn geboorterecht op te eisen, gaan er vele mannen uit Aegion als soldaten met hem mee.

Bronnen:

©2018 Maarten Hendriksz