Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Argos 1 - Inachië

In de diverse mythen wordt Argos 1 gebruikt om verschillende gebieden aan te duiden. In de meeste gevallen is het een stad in de streek Argolis op de Peloponnesus, maar wordt ook de hele streek Argos 1 genoemd in plaats van Argolis. Daarnaast duiden sommige schrijvers de hele Peloponnesus aan als Argos 1, naar Argus 1, de zoon van Zeus en Niobe 2, die het koningschap over het schiereiland van zijn vader kreeg toegewezen. De bewoners worden Argivers genoemd, maar leefden ook de Pelasgen in de streek. Verder wordt het menigmaal Inachisch Argos 1 genoemd omdat de rivier Inachus door het gebied loopt en de riviergod er als eerste koning over heerste dat hij naar zichzelf Inachië noemde. Langs de rivier bevinden zich rijke grasgronden waardoor de streek rijk is aan vele paarden.

Hera

De stad stond onder de bescherming van Hera, en bouwde Phoroneus 1 er als eerste een tempel voor de godin om haar te eren. Argos 1 wordt in een groot aantal mythen genoemd als de geboorteplaatse van vele bekende figuren. Zo was het de woonplaats van de Tantaliden die, vanwege de misdaden van Tantalus 1, zwaar werden gestraft in de Onderwereld en hun leven lang achtervolgd worden door kwellingen omdat ze afschuwelijke misdaden hadden gepleegd. Enkele bekende Tantaliden zijn Aegisthus, Tantalus 3, Atreus, Agamemnon en Orestes 2.

Danaus

Wanneer Danaus 1 met zijn vijftig dochters uit Egypte moet vluchten, komt hij uiteindelijk in Argos 1 terecht waar een enorme droogte heerst die door Poseidon werd veroorzaakt, omdat Inachus 1 had gezegd dat Argos 1 aan Hera toebehoorde. Maar als Poseidon met Amymone, één van de dochters van Danaus 1, het bed heeft gedeeld laat hij uit dankbaarheid een bron ontspringen waardoor de droogte voorbij is. Uit dankbaarheid schenkt de heersende koning, Gelanor, zijn koninkrijk aan Danaus 1 die op zijn beurt het koningschap weer doorgaf aan zijn schoonzoon Lynceus 2. Beide mannen organiseerde er Spelen, Danaus 1 de vijfde Spelen vanwege het huwelijk van zijn dochters, en Lynceus 2 Spelen ter ere van Hera, die Aspis en Arge werden genoemd.

Acrisius en Proetus

De kleinkinderen van Lynceus 2, de tweeling Acrisius 1 en Proetus 1, beoorlogen elkaar om het koningschap over Argos 1, maar weet Acrisius 1 Proetus 1 uiteindelijk te verjagen. Later wordt het hele gebied verdeeld tussen Acrisius 1 en Proetus 1 maar blijft Acrisius 1 koning over Argos 1. Wanneer Perseus 1, samen met Danae, terugkeert naar Argos 1 en per ongeluk Acrisius 1 met een discus doodt tijdens sportwedstrijden bij de Pelasgen erft Perseus 1 de troon over Argos 1. Uit schaamte over de dood van zijn schoonvader wisselt hij van koningschap met Megapenthes 1, die koning was over Tiryns en wordt Megapenthes 1 koning van Argos 1.

Dionysus

Nog tijdens de regering van Acrisius 1 kwam de jonge Dionysus 2 naar de stad om zijn goddelijke status af te dwingen. Maar Acrisius 1 houdt de stadspoorten dicht en stuurt zelfs een leger op de god af, en roept dat Dionysus 2 geen god is, net zomin als hij gelooft dat Zeus door een gouden regen Perseus 1 verwekt had bij Danae. Uit woede drijft Dionysus 2 alle vrouwen uit de streek tot waanzin en trokken ze de bergen in om als Maenaden in de vrije natuur te leven. De ziener Melampus 1 weet de vrouwen uiteindelijk van hun waanzin te genezen en eist van de intussen koning geworden Megapenthes 1 (of zijn zoon Anaxagoras), een deel van de streek op om zelf als koning over te regeren.

Strijdbaar

Argos 1 is beroemd als de geboorteplek van Heracles, maar ook vanwege koning Adrastus 1, die Tydeus en Polynices tot zijn schoonzoons maakte met als gevolg de oorlog van de Zeven tegen Thebe. Vanuit Argos 1 vertrok een enorm leger onder leiding van Zeven Aanvoerders, waarvan er vier, Adrastus 1, Amphiaraus, Capaneus en Hippomedon 1, uit Argos 1 kwamen. Maar ook de Trojaanse Oorlog kent vele aanvoerders die uit de stad of streek kwamen, waar Diomedes 1 de belangrijkste van was die met tachtig schepen en achtduizend mannen samen met Agamemnon naar de strijd in Troje trekt.

Bronnen:

©2018 Maarten Hendriksz