Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Aardgeborenen - Sparten

De aardgeborenen komen op uit de grond

Met Aardgeborenen, die in het Grieks Sparten genoemd worden, bedoelen de oude schrijvers meestal de mannen die zonder tussenkomst van een mens geboren werden uit de Aarde (Gaea) nadat er tanden uit de bek van Draak 3 in de bodem waren gezaaid. Deze Draak 3, die een zoon was van oorlogsgod Ares 1, werd door Cadmus gedood toen hij Thebe stichtte. Athena gaf Cadmus de helft van deze tanden en schonk de andere helft, vele jaren later, aan koning Aeetes in Colchis. Zodra de Drakentanden in contact met de aarde komen groeien ze op tot volledig bewapende mannen, die elkaar met hun wapens te lijf gaan tot de dood erop volgde.

In de Griekse mythen komt deze situatie tweemaal voor. De eerste keer bij Cadmus toen hij Thebe stichtte. In deze situatie overleven vijf of zes van de Aardgeborenen de onderlinge strijd omdat Cadmus ingreep, waarna ze trouwe volgelingen van hem werden. Hun namen waren Chthonius 2, Echion 1, Hyperenor 2, Lelex 1, Pelorus 1 en Udaeus. De tweede keer geeft koning Aeetes de Drakentanden aan de aanvoerder van de Argonauten, Iason, om in de grond te zaaien nadat hij met een ploeg, die door vuurspuwende stieren werd getrokken, voren in de grond heeft gemaakt.

Verder worden ook tot de Aardgeborenen gerekend die mannen die spontaan uit de aarde groeiden zonder dat er tanden in de grond gezaaid werden. De mensen die zo het levenslicht aanschouwden waren: Amphictyon, Argus 3, Cecrops 1 met zijn slangenlichaam, Cranaus, Erichthonius 2, Palaechthon, Periphas 5 en Pierus. Daarnaast wordt ook gesteld dat de eerste bewoners van Samothrace (Samos) Aardgeborenen waren. Tenslotte worden Pelasgus 1 en de reus Antaeus soms Aardgeborenen genoemd. De laatste werd volgens de meeste mythen echter door Poseidon verwekt bij de Aardgodin Gaea.

Stamboom:

Tanden Draak 3 Aarde (Gaea) - -
Aardgeborenen -
-

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz