Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Acamas 3

Jeugd

Acamas 3 is een zoon van de Atheense held Theseus en zijn vrouw Phaedra. Zijn volle broer is Demophon 2 maar daarnaast heeft hij nog enkele stiefbroers en zussen. Nadat zijn vader Theseus, samen met Pirithous 1, Helena uit Sparta heeft ontvoerd, die toen nog maar twaalf jaar oud was, komen haar broers, de Dioscuren, met een leger naar Athene om Helena terug te eisen. Ze veroveren Athene en nemen Helena samen met Aethra 1, de oma van Acamas 3, mee terug naar huis. Tijdens die strijd slaat Acamas 3, samen met zijn broer Demophon 2, op de vlucht voor het geweld van de Dioscuren.

Acamas en Laodice

Afgezant naar Troje

Enkele jaren later, nadat de met Menelaus getrouwde Helena door Paris was geschaakt, gaat Acamas 3 met Diomedes 1 naar Troje om namens de Grieken de teruggave van Helena op te eisen. Wanneer de dochter van koning Priamus, Laodice 1, de jonge Acamas 3 ziet staat zij onmiddellijk in vuur en vlam voor hem. Ze vertelt dit aan Philobia, de vrouw van Perseus 3, die het op haar beurt weer doorvertelt aan haar man. Perseus 3 die medelijden met het meisje heeft organiseert een groot feest in Dardanië en nodigt, naast alle andere gasten, ook Acamas 3 en Laodice 1 uit. Aan het eind van het feest laat Perseus 3 het tweetal met elkaar slapen waarbij hij Acamas 3 voor de gek houdt door hem te vertellen dat Laodice 1 een van zijn concubines is. De Trojanen weigeren enkele dagen later om Helena terug te geven aan de Grieken, keert Acamas onverrichter zake terug naar Griekenland, en is de Trojaanse Oorlog een feit. Door zijn terugkeer naar Griekenland weet Acamas 3 niet dat Laodice 1 zwanger was geworden en negen maanden later een zoon, Munitius baart, die door Aethra 1 in Troje wordt grootgebracht.

Foerageren voor het leger

Acamas 3, die een uitstekende speerwerper is, gaat samen met de andere Grieken en zijn broer Demophon 2 naar Troje om de Trojanen een lesje te leren. Daarnaast wil hij ook op zoek gaan naar zijn grootmoeder Aethra 1. Maar vlak voordat de Grieken bij Troje landen worden Demophon 2 en Acamas 3, samen met Anius, door legeraanvoerder Agamemnon aangewezen om in Mysië en andere plaatsen in Klein-Azië voorraden te verzamelen. Enkele maanden later, tijdens één van de vele bestanden in de oorlog, komt Agamemnon naar Mysië om de voorraden op te halen die Demophon 2 en Acamas 3 verzameld hebben bij onder andere Telephus. Tijdens zijn bezoek vertelt Agamemnon hen over de opstand van Palamedes, hoe die de nieuwe legerleider is geworden, en over het slechte verloop van de oorlog. Als hij merkt dat de twee hier ontevreden over zijn meldt hij hen zelf ingestemd te hebben met deze machtswisseling, en verwacht om binnenkort weer herverkozen te worden.

Bokswedstrijd

Uiteindelijk nemen de jongens, na negen jaar voorraden verzamelen, ook deel aan de strijd omstreeks de tijd dat Neoptolemus en Achilles de dood vonden. Tijdens de spelen, die worden georganiseerd na de dood van Achilles, neemt Acamas 3 deel aan de bokswedstrijd. Hij moet het opnemen tegen de oersterke Epeius, de man die later het houten paard zal bouwen. De twee doen leren riemen om hun handen, maken wat oefenslagen in de lucht om de spieren los te maken en gaan tegenover elkaar staan. Na het signaal stormen ze als wildemannen op elkaar af en proberen elkaars slagen te ontwijken. De met leer beklede handen raken het blote vlees en er begint bloed te vloeien terwijl het zweet van hun lijf gutst. Dan laat Acamas 3 een slag neerkomen op de wenkbrauw van Epeius waardoor het bot bloot komt te liggen. Maar Epeius verslapt niet en raakt Acamas 3 op het hoofd waardoor deze op de grond valt. Hij springt snel weer op en raakt Epeius vol op z’n neus. Zo wordt de strijd steeds heftiger maar is de een niet in staat om de ander neer te slaan en gaat de wedstrijd voort. Uiteindelijk roepen de omstanders dat het genoeg is geweest en trekt het hevig bloedende tweetal uit elkaar, terwijl de strijd onbeslist wordt verklaard. De bloederige handschoenen worden afgedaan en elk ontvangt uit handen van de zeegodin Thetis een zilveren schaal. Deze schalen had Hephaistus gemaakt als geschenk voor Dionysus 2 toen die zijn bruid Ariadne naar de Olympus bracht.

Houten paard van Troje

Het houten paard

Nadat Epeius, op advies van de godin Athena, een houten paard van enorme afmetingen had gemaakt klimt Acamas 3, samen met vele andere Griekse medestrijders, in de holle buik. Het geheime luik wordt gesloten en de achterblijvers schreven op het paard: 'Het geschenk van de Grieken aan Athena. Daarna wordt het paard op de vlakte achtergelaten en trekken de Grieken zich met hun schepen terug op het eiland Lemnos. Toen de Trojanen dit zagen, dachten ze dat de vijand de strijd had opgegeven en vertrokken was. Verheugd geeft Priamus opdracht om het paard binnen de citadel van Athena te brengen, en maakte bekend dat er die avond een geweldig feest gevierd zou worden. Toen priesteres Cassandra volhield dat er vijanden in het paard verborgen zaten, geloofde niemand haar. Ze trokken het kunstwerk binnen de citadel waarna ’s nachts, toen zij door wijn overmand diep in slaap lagen, de Grieken via een touwladder uit het paard klommen en de bewakers bij de poorten doodden. Vervolgens lieten ze het 's nachts teruggekeerde leger binnen de muren van de stad en begon de verwoesting van Troje.

Terugzien van Aethra

Tijdens die verschrikkelijke slachtpartij rent Aethra 1, de moeder van Theseus, in verwarring door de straten van de stad. De goden hebben medelijden met de oude vrouw en leiden haar in de richting van haar kleinzoons, Demophon 2 en Acamas 3. Het tweetal ziet op een gegeven moment een vrouw van koninklijke gestalte en dachten dat het één van Priamus’ vrouwen was. Ze grijpen de vrouw met de bedoeling haar als gevangene naar de schepen af te voeren. Maar zij smeekt om genade en vertelt haar geschiedenis waardoor de jongemannen er achter komen dat ze hun grootmoeder gevangen genomen hebben. Er volgt een feest van herkenning en onder vele tranen vallen ze elkaar in de armen waarna de broers de oude vrouw naar de schepen brengen.

Einde van de oorlog

Nadat Troje volledig in de as is gelegd wordt de buit onder alle Grieken verdeeld. Demophon 2 en Acamas 3 krijgen, vanwege hun verdiensten in de strijd, Aethra 1 en haar dochter Clymene 2, de zus van Theseus. Acamas 3 ontdekt ook zijn zoon Munitius die hij verwekt had bij Laodice 1. Met al deze familieleden om zich heen keert Acamas 3 terug naar Griekenland. Bij hun terugkomst in Griekenland verwelkomen de Atheners Aethra 1 en haar dochter Clymene 2 in de stad. Acamas 3 en Demophon 2 blijven echter buiten de stad. Nadien helpt Acamas 3 zijn broer Demophon 2 bij het koningschap over Athene wanneer de Heracliden daar asiel aanvragen.

Stamboom:

Theseus Phaedra Priamus Hecabe 1
Acamas 3 Laodice 1
Munitius

Bronnen:

©2013 Maarten Hendriksz