Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Acamas 5

Acamas 5 is een inwoner van Thebe die leefde in de periode vlak voor de aanval van de Zeven tegen Thebe.

Wanneer Tydeus, als afgezant van Polynices, naar Thebe komt om over de troonswisseling met koning Eteocles 1, de broer van Polynices, te praten wordt Tydeus smadelijk door de koning weggestuurd. Na het vertrek van Tydeus spoort de koning enkele edelen van zijn hof aan om een hinderlaag op te zetten en Tydeus te doden. Acamas 5 geeft gehoor aan die oproep en gaat met enkele van de edelen op pad om de misdaad uit te voeren.

Tydeus is echter een uitstekend krijger en doodt alle mannen die de hinderlaag hebben opgezet, uitgezonderd één, welke hij als boodschapper terugstuurt naar Eteocles 1. Dit was niet Acamas 5, want hij behoorde tot de doden. De volgende dag werd hij door zijn zussen gevonden die het bloed van zijn lichaam wassen en hem daarna op de brandstapel cremeren.

Stamboom:

- - - -
Acamas 5 -
-

Bronnen:

©2013 Maarten Hendriksz