Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Acestes

Acestes is een zoon van de Siciliaanse riviergod Crinisus en een onbekende vrouw uit Troje. Hij wordt in de omgeving van de berg Eryx op Sicilië geboren en is aan het eind van de Trojaanse oorlog koning op het eiland. Als een goede Trojaanse afstammeling vereert hij de huisgoden (Penaten) der Trojanen.

Aankomst van Aeneas op Sicilië

Nadat Troje door de Grieken in brand was gestoken komt de vluchteling Aeneas met zijn vloot bij de oude Acestes aan die hem gastvrij ontvangt. Daar sterft de vader van Aeneas, Anchises 1, en wordt deze met veel eerbetoon op het eiland begraven. Acestes laat een grafheuvel bouwen en eert het graf met offergaven. Wanneer Aeneas verder trekt, op zijn zoektocht naar een gastvrije streek in Italië, geeft Acestes hem een aantal goede kruiken wijn mee.

Tweede aankomst van Aeneas

Een vol jaar later, wanneer Acestes aan het jagen is op een bergtop, gehuld in de ruige huid van een zwijn uit Lydië en behangen met speren, ziet hij op zee de vloot van Aeneas voor de tweede keer op Sicilië afkomen. Indachtig zijn voorouders verwelkomt hij hen wederom gastvrij en schenkt de bemanning een overvloed aan eten en drinken, per schip twee runderen, om bij te komen van hun afmattende reis. Wanneer de maaltijd is afgelopen gaat Aeneas met Acestes en vele duizenden anderen naar de grafheuvel van Anchises 1 om te offeren. Tijdens dit offer openbaart zich een voorteken en besluit Aeneas om op Sicilië Spelen te organiseren ter nagedachtenis aan zijn vader.

Spelen ter ere van Anchises

De volgende dag drommen de inwoners van de stad bij de grafheuvel bijeen waar de wedstrijden gehouden zullen worden en melden zich bij Aeneas aan om deel te nemen. Ook koning Acestes, beroemd bij zijn eigen onderdanen, wil deelnemen. Twee onafscheidelijke vrienden van Acestes, Helymus en Panopes, gewend aan de wouden van Sicilië, nemen deel aan de hardloopwedstrijd.

Acestes en Aeneas

Na de hardloopwedstrijd roept Aeneas tegenstanders op om tegen de Trojaan Dares 2 te boksen. Deze Dares 2 is een geweldenaar in de bokssport en nagenoeg onverslaanbaar. Niemand staat op om de uitdaging aan te gaan en Acestes spoort Entellus, die naast hem zit, aan om de uitdaging aan te nemen. Hij zegt tegen hem: ‘Entellus, noemt men jou nu een dappere held, dat je zo lijdzaam blijft zitten en zonder slag of stoot de kostbare prijzen voor je neus laat wegkapen? Waar blijft die god van jou, Eryx, wordt deze vergeefs je meester genoemd? Waar is de faam die je op heel Sicilië beroemd maakte en al die trofeeën die je in je huis verzameld hebt?Entellus antwoordt dat hij intussen te oud is geworden en niet meer zit te wachten op nog meer prijzen. Uiteindelijk laat hij zich toch overhalen en weet op overtuigende wijze van Dares 2 te winnen.

Vlammende Acestes

Daarop begint de wedstrijd boogschieten waar ook koning Acestes aan deelneemt. Als doelwit wordt een duif aan de top van een scheepsmast vastgebonden. De mannen spannen hun bogen en als eerste schiet Asius 1 een pijl af die in de mast blijft steken. Daarop stelt Mnestheus zich op en schiet het touw, waarmee de vogel is vastgebonden, doormidden. Het beest vliegt weg en Eurytion 5, die zijn pijl al klaar had staan, schiet de weggevlogen vogel uit de lucht. Alleen Acestes bleef nog over, terwijl de erepalm al gewonnen was. Hij richt zijn pijl in de hoogte en laat deze los om als veteraan zijn kunde te demonstreren. De pijl trekt een spoor van vuur door de lucht, waar hij verbrandt en verteert als een komeet. Verbijstert en vol verbazing ziet iedereen dit gebeuren. Aeneas miskent dit teken niet en omhelst de stralende Acestes. Hij overlaadt hem met geschenken en zegt: ‘Neem deze aan, vader, want Zeus heeft jou, buiten mededinging, met dit teken eer willen bewijzen.’, en geeft hem een helm en een mengvat dat eens van Anchises 1 was geweest. Na deze woorden roept hij Acestes tot winnaar uit.

Brand

Terwijl de mannen met de Spelen bezig zijn, zitten de Trojaanse Vrouwen aan het strand bij de schepen. Zij rouwen daar om Anchises 1 en een groot aantal van hen is moedeloos omdat zij, twee jaar na de val van Troje, nog steeds geen nieuwe woonplaats hebben gevonden. Ze besluiten om bij de gastvrije Acestes te blijven en steken enkele schepen in brand. Als Aeneas de deels verbrande vloot ziet is hij radeloos en weifelt of hij ook op Sicilië zal blijven. Acestes ontpopt zich als een ware vriend en zegt dat diegene die het reizen moe zijn op het eiland mogen blijven en voor hen een nieuwe stad zal stichten die Acesta zal heten.

Een nieuwe stad

Acestes houdt woord en sticht samen met Aeneas de stad voor zijn nieuwe onderdanen. Op de top van de Eryx bouwt Acestes een tempel voor Aphrodite, stelt een priester aan bij het graf van Anchises 1, en laat er omheen een heilig woud aanleggen. Na negen dagen zwoegen besluit Aeneas om de tocht met enkele mannen en vrouwen met het overgebleven schip toch door te zetten. Bij het afscheid omhelst men elkaar en Aeneas troost de achterblijvers en beveelt ze aan bij zijn bloedverwant Acestes. Dan geeft Aeneas bevel om een aantal offers uit te voeren, en zeilt weg.

Stamboom:

Crinisus Trojaanse vrouw - -
Acestes -
-

Bronnen:

©2013 Maarten Hendriksz