Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Achaeus 3

Hipparinus en Achaeus

Homofilie is binnen de Griekse Mythologie geen ongewoon verschijnsel. Achaeus 3 behoorde tot deze groep van mensen en woonde op het eiland Sicilië in de stad Syracuse. De plaatselijke tiran, Hipparinus 2, voelde grote genegenheid voor de mooie jongen en haalde Achaeus 3 met verschillende cadeautjes over om zijn huis te verlaten en bij hem in het paleis te komen wonen.

Korte tijd later kreeg Hipparinus 2 het bericht over een vijandige inval, in een van de gebieden die aan hem toebehoorde, en moest hij met grote spoed zijn onderdanen gaan helpen. Op het punt van vertrek vertelde hij Achaeus 3 dat, als iemand van de hovelingen gewelddadig tegen hem was, hij die met de dolk moest neersteken welke Hipparinus 2 hem als cadeau had gegeven.

Hipparinus 2 trof zijn vijanden, bracht hen een verpletterende nederlaag toe, en vierde met grote hoeveelheden wijn en maaltijden zijn overwinning. Daarna reed hij, verwarmd door de wijn en het verlangen om Achaeus 3 te zien, in galop naar Syracuse. Aangekomen bij het huis waar hij de jongen bevolen had te blijven, vertelde hij hem niet wie hij was, maar riep met een Thessalisch accent dat hij Hipparinus 2 had gedood. Het was donker, en Achaeus 3, in zijn woede en verdriet, bracht hem een dodelijk wond toe. Hipparinus 2 leefde nog drie dagen, sprak Achaeus 3 vrij van de schuld voor zijn dood, en blies toen zijn laatste adem uit.

Stamboom:

- - - -
Achaeus 3 Hipparinus 2
-

Bron:

©2013 Maarten Hendriksz