Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Acrisius 1

Acrisius 1 is de zoon van koning Abas 3 van Argos en diens vrouw Aglaia 3. Zijn tweelingbroer is Proetus 1 waarmee hij al in de schoot van zijn moeder ruzie maakt. Tegen de tijd dat ze volwassen worden vechten de broers een oorlog uit over het koningschap van Argos. Tijdens deze oorlog vinden zij het schild uit. Acrisius 1 verslaat zijn broer Proetus 1 en verjaagt hem uit Argos. Jaren later komt deze met een leger terug en bezet de stad Tiryns dat vlakbij Argos is gelegen. Uiteindelijk sluit het tweetal vrede en verdelen de streek onder elkaar. Acrisius 1 wordt koning over Argos en Proetus 1 over Tiryns.

Acrisius 1 trouwt met Eurydice 4 of, volgens de schrijver Hyginus, met Aganippe, en verwekt bij haar een dochter, Danae. Volgens dezelfde schrijver verwekt Acrisius 1 ook nog de dochter Evarete. Wanneer Acrisius 1 een orakel raadpleegt om te vernemen of hij nog mannelijke nakomelingen zal verwekken krijgt hij te horen dat zijn dochter een zoon zal baren die hem zal doden. Geschrokken bouwt Acrisius 1 een ondergrondse bronzen kamer waar hij Danae in opsluit.

Danae in de kist

Volgens een bepaalde mythe wordt zij daar verleid door zijn broer Proetus 1. De meest gangbare versie is echter dat Zeus de gedaante aanneemt van een gouden regen en zo door het dak van de bronzen kamer bij Danae komt en in haar schoot vloeit waar hij Perseus 1 verwekt.

Als Acrisius 1 er later achter komt dat zijn dochter een zoon heeft gebaard wil hij niet geloven dat zij door Zeus is verleid. Hij stopt Danae met haar zoon in een kist en werpt die in zee. De kist spoelt aan op Seriphos, waar Dictys 1 hem vindt. Deze brengt het meisje naar koning Polydectes, die met Danae trouwt en Perseus 1 grootbrengt.

Acrisius 1 ontdekt jaren later dat zijn dochter aan het hof van Polydectes verblijft en gaat er op bezoek. Bij zijn aankomst doet Polydectes een goed woordje voor Danae en zweert Perseus 1 een eed dat hij nooit zijn grootvader zal doden. Toen Acrisius 1 daarna werd opgehouden door een storm, stierf Polydectes. Tijdens zijn begrafenisspelen blies de wind de discus, die door Perseus 1 werd geworpen, tegen het hoofd van Acrisius 1 waardoor deze stierf. Aldus werd door de goden volbracht wat hij niet uit vrije wil wilde doen. Toen Polydectes was begraven, zette Perseus 1 koers naar Argos en nam het koninkrijk van zijn grootvader over.

Alternatieve versies

Volgens een andere versie verneemt Acrisius 1 jaren later, nadat hij Danae in een kist de zee op had gestuurd, dat zij met haar zoon op weg is naar Argos. Bang als hij is voor de orakeluitspraak vlucht Acrisius 1 naar het land van de Pelasgen. Daar aangekomen doet hij mee aan de sportwedstrijden voor de overleden koning, de vader van Teutamides. Als hij bezig is met een wedstrijd krijgt Acrisius 1 een discus op zijn hoofd waardoor hij onmiddellijk overlijdt. De discus blijkt geworpen door Perseus 1 welke door een windstoot uit de koers is geraakt. Wanneer Perseus 1 de waarheid van het orakel hoort, schaamt hij zich diep en begraaft Acrisius 1 buiten de stad Larissa.

In zijn Fabel 273 vertelt de schrijver Hyginus dat Acrisius 1 tijdens de spelen, ter nagedachtenis van Polydeuces, door Perseus 1 op het eiland Seriphos werd gedood tijdens een worstelpartij.

Stamboom:

Abas 3 Aglaia 3 Lacedaemon 1 / - Sparta 1 / -
Acrisius 1 Eurydice 4 / Aganippe
Danae, Evarete

Bronnen:

©2013 Maarten Hendriksz