Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Actaea 2

Actaea 2 is een dochter van Danaus 1, de koning van Libya. Zij is één van de vijftig dochters, de Danaïden, die Danaus 1 bij tien verschillende vrouwen verwekt. Actaea 2 is één van de zes dochters die Danaus 1 verwekt bij Pieria. Haar zussen zijn Adite, Dioxippe 1, Ocypete 2, Podarce en Pylarge. Wanneer Danaus 1 ruzie krijgt met zijn tweelingbroer, Aegyptus 1, over de heerschappij van het land gaat Danaus 1 met zijn vijftig dochters in ballingschap naar het buitenland.

De Danaiden die water putten

Op advies van Athena bouwt hij een schip waarmee hij naar Rhodos vaart. Daar aangekomen richten de Danaïden, samen met hun vader, een beeld bij de stad Lindos op als dank aan Athena. Vanaf Rhodos varen ze door en komen in Argos terecht waar koning Gelanor regeert. Vanwege de droogte in het land staat hij zijn troon af aan Danaus 1 die de nieuwe koning wordt. Daar het land niet over water beschikt krijgen de Danaïden opdracht van hun vader om water te gaan zoeken, en één van hen, geholpen door Poseidon, vindt de bronnen van Lerna.

Als ze een tijdje in Argos wonen, komen daar ook de vijftig zoons van Aegyptus 1 aan die er bij Danaus 1 op aandringen om de vijandelijkheden te staken en hem vragen om met zijn dochters te mogen trouwen. Danaus 1 had weliswaar weinig vertrouwen in hun beloften en voelde nog altijd wrok wegens zijn ballingschap, maar stemde toch in met het huwelijk en wees zijn dochters op grond van een loting toe. Actaea 2 kreeg zo Periphas 3 als man toegewezen.

Danaus 1 organiseert daarop een groot bruiloftsfeest en geeft zijn dochters ieder een dolk om hun man ’s nachts, als ze slapen, te vermoorden. De volgende ochtend zijn alle Danaïden weduwe, behalve Hypermnestra 2, die haar man gespaard heeft omdat hij haar maagdelijkheid eerbiedigde. De negenenveertig andere Danaïden begraven vervolgens de hoofden van hun mannen in Lerna en bewijzen hun lichamen de laatste eer buiten de stad. In opdracht van Zeus worden de meisjes daarop door Athena en Hermes gereinigd van hun bloedschuld. Later worden ze door hun vader, tijdens sportwedstrijden, als bruid aan de winnaars van de diverse sportevenementen geschonken.

Zie ook de Danaïden.

Stamboom:

Danaus 1 Pieria Aegyptus 1 Gorgo 1
Actaea 2 Periphas 3
-

Bronnen:

©2013 Maarten Hendriksz