Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Aedon

Aedon en Chelidon zijn de dochters van Pandareus 2 die op een landkaap vlakbij de stad in de landstreek Ephese woonden. Wanneer Aedon de huwbare leeftijd heeft bereikt trouwt zij met de timmerman Polytechnus uit Lydia. Ze gaat met hem mee naar zijn vaderland en gaan in de stad Colophon wonen. Hun leven was jarenlang een verrukking en ze kregen een kind, Itys 1. Terwijl de Goden vereerd werden waren ze gelukkig, maar op een dag maakten zij de opmerking dat ze meer van elkaar hielden dan Zeus en Hera. Hera hoorde de opmerking en, omdat zij het onverdraaglijk vond, stuurde de godin van de tweedracht, Eris, op het stel af om ruzie tussen hen te veroorzaken. Zo stond Polytechnus op het punt om planken voor een rijtuig af te werken terwijl Aedon bezig was om het weefsel waar zij mee bezig was af te ronden. Ze kwamen overeen dat degene die het eerste klaar was de ander een dienstmeid moest geven. Omdat Hera haar hielp was Aedon eerder klaar waarna Polytechnus boos weg liep.

Misbruik Chelidon

Hij ging naar Pandareus 2, onder het voorwendsel dat hij door Aedon was gestuurd om haar zuster, Chelidon, op te halen. Pandareus 2, die geen kwaad vermoedde, gaf haar mee op reis. Toen Polytechnus Chelidon eenmaal in handen had, misbruikte hij haar schaamteloos in het kreupelhout. Daarna gaf hij haar andere kleding, knipte haar haren kort, en bedreigde het meisje met de dood als zij het gebeuren ooit aan Aedon zou vertellen. Thuis aangekomen gaf hij Chelidon aan Aedon als een dienstmeid, in overeenstemming met de afspraak. Aedon overlaadde haar met werk totdat zij op een dag, terwijl Chelidon haar waterkruik vasthield, vele jammerklachten uitte bij een bron en Aedon hoorde wat zij zei. Nadat zij elkaar herkend en omarmd hadden, maakten zij een plan om wraak te nemen op Polytechnus.

Aedon

Wraak van Aedon

Zij hakten Itys 1, de zoon van Polytechnus, in stukken, stopten zijn vlees in een ketel en kookten het. Daarna nodigde Aedon een buurman uit om samen met Polytechnus van het vlees te komen smullen. Hierna vertrok Aedon samen met haar zuster en gingen ze naar hun vader Pandareus 2 die ze het hele gebeuren vertelden. Toen Polytechnus er achter kwam dat hij het vlees van zijn zoon had gegeten ging hij achter het tweetal aan. De bedienden van Pandareus 2 grepen Polytechnus en bonden hem vast met onverbrekelijke boeien omdat hij zo’n mensonterende daad had gepleegd tegen het huis van Pandareus 2. Vervolgens smeerden ze zijn lichaam in met honing en wierpen hem in een schaapskooi waarna de vliegen op hem afkwamen en die begonnen om hun verschrikkelijke werk te doen.

Metamorfose

Maar Aedon kreeg vanwege hun oude liefde medelijden met hem en hield de vliegen bij Polytechnus weg. Toen haar ouders en broer ontdekten wat Aedon deed, werden zij overmand door grote haatgevoelens en gingen op weg om haar te doden. Zeus, voordat een nog erger kwaad over het huis van Pandareus 2 zou komen, had medelijden met hen en veranderde iedereen in vogels. Sommigen vlogen weg naar zee terwijl anderen naar de hemel vlogen. Pandareus 2 werd een zee-adelaar en de moeder van Aedon een IJsvogeltje. Zij wilden zich onmiddellijk in de zee werpen, maar Zeus voorkwam dit.

Vogels

Deze vogels werden gunstige voortekens voor degene die op zee zeilden. Polytechnus werd, toen hij van gedaante wisselde, een specht omdat Hephaistus hem een bijl gegeven had voor zijn werk als timmerman. Deze vogel is een goed voorteken voor timmerlieden. De broer van Aedon werd een hop, als die verschijnt is dat een goed voorteken, voor zowel zeelieden als reizigers over land, en in het bijzonder als zij in gezelschap verschijnen van de zee-adelaar en nog meer met die van het IJsvogeltje. Wat Aedon en Chelidon betreft, de eerste rouwt bij rivieren en kreupelhout om haar zoon Itys 1 terwijl de laatstgenoemde, op bevel van Artemis, de woonplaatsen van de mensen deelt. Want zij had door geweld haar maagdelijkheid verloren en vele hulpkreten aan Artemis geuit.

Zie voor een gelijksoortig verhaal ook Procne.

Stamboom:

Pandareus 2 - - -
Aedon Polytechnus
Itys 1

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz