Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Aegeus 1

Jeugd in Megara

Aegeus 1 wordt in Athene geboren als de oudste zoon van Pandion 5 en zijn vrouw Pylia. Aegeus 1 heeft drie broers, Pallas 5, Nisus 1 en Lycus 5. Enkele oude schrijvers stellen echter dat Aegeus 1 een zoon was van Scyrius, maar door Pandion 5 als een eigen kind werd opgevoed.

Wanneer Pandion 5 door de zoons van Metion 1 uit Athene verbannen wordt vlucht hij met zijn gezin naar Megara, de stad waar zijn vrouw Pylia vandaan komt. In Megara wordt Pandion 5 ziek en sterft. Wanneer Aegeus 1 en zijn drie broers volwassen zijn, brengen zij een leger op de been en trekken ten strijde tegen Athene. Daar verdrijven zij de zoons van Metion 1 en nemen de macht in Athene over. De vier broers verdelen het gebied in vieren maar Aegeus 1, als oudste, krijgt de oppermacht en wordt koning van Athene.

Kinderloosheid

Aegeus 1 trouwt eerst met Meta, de dochter van Hoples, maar omdat zij hem geen kinderen schenkt doet hij haar weg en trouwt met Chalciope 3, de dochter van Rhexenor 1. Ook deze vrouw schenkt hem geen kinderen. Aegeus 1, die bang is dat zijn broers hem vanwege zijn kinderloosheid van de troon zullen stoten, gaat daarom naar het orakel in Delphi met de vraag hoe hij kinderen kan krijgen. Het orakel gaf als antwoord: ‘Maak de tuit van de zak die vooruitsteekt, beste der mensen, zeker niet los voordat je de top van Athene bereikt hebt.’ Zo ging Aegeus 1 weer op weg naar Athene terwijl hij geen idee had wat het orakel bedoelde.

Onderweg besluit Aegeus 1 om bij Pittheus, de koning van Troezen en trouw bondgenoot, langs te gaan en hem te vragen of deze de uitspraak van het orakel begrijpt. In Corinthe komt hij Medea 1, de vrouw van Argonautenaanvoerder Iason, tegen. Zij klaagt bij hem dat zij onrechtvaardig wordt behandeld door Iason en samen met haar kinderen het huis uit wordt gezet. Iason kan namelijk de verleiding niet weerstaan om lid van de koninklijke familie in Corinthe te worden door met de dochter van koning Creon 2, Glauce 2, te trouwen.

Daarop smeekt Medea 1 Aegeus 1, terwijl ze zijn baard en knieën met haar handen aanraakt, om niet toe te kijken hoe zij wordt uitgewezen maar haar in zijn land op te nemen. Voorts belooft ze hem, vanwege haar uitgebreide kennis van medicijnen, te helpen om kinderen te krijgen. Aegeus 1 wil haar om tal van redenen wel die dienst bewijzen maar kan haar niet meenemen naar Athene vanwege zijn vriendschapsbanden met Creon 2. Maar als zij op eigen kracht Athene weet te bereiken belooft Aegeus 1 haar te beschermen en aan niemand uit te leveren.

Verwekking Theseus

Aegeus 1 reist verder en komt bij koning Pittheus van Troezen aan. Hij vertelt hem de uitspraak van het orakel en heeft Pittheus direct in de gaten wat het orakel betekent, maar doet net of hij er ook niets van begrijpt. Dan voert hij Aegeus 1 dronken en laat zijn dochter Aethra 1 de nacht met hem in bed doorbrengen. Volgens sommige mythen sliep diezelfde nacht ook Poseidon met het meisje en maakte haar zwanger. De zoon (Theseus) die geboren zou worden droeg hij echter op aan Aegeus 1. De volgende morgen wordt Aegeus 1 met een kater wakker, ziet Aethra 1 naast zich liggen, en begrijpt ineens wat het orakel bedoelde.

Verwekking Theseus

Voordat Aegeus 1 vertrekt geeft hij in het diepste geheim Aethra 1 de opdracht om, als er een jongen geboren zou worden, die groot te brengen zonder te vertellen wie zijn vader was. Vervolgens lag hij zijn zwaard en een paar sandalen onder een steen, en zei tegen Aethra 1 dat wanneer de jongen de steen op kon tillen en zijn vaders zwaard pakken, ze hem naar Athene moest sturen. Hij zou hem herkennen aan dat zwaard. Aegeus 1 was namelijk bang dat als bekend zou worden dat hij een zoon had de vijftig zoons van zijn broer Pallas 5 tegen hem zouden samenspannen. Na deze instructies aan Aethra 1 gegeven te hebben vertrok Aegeus 1 naar Athene. Negen maanden later werd Theseus geboren. Toen deze volwassen werd vertelde zijn moeder hem de instructies van Aegeus 1 en gaf Theseus opdracht om naar zijn vader in Athene te gaan. Volgens een enkele schrijver is ook Clymene 2 een dochter van Aethra 1 en zou dan in dezelfde nacht verwekt moeten zijn.

Medea en Androgeus

Vlak na de terugkeer van Aegeus 1 in Athene arriveert daar ook Medea 1, nadat zij Iason en haar kinderen vermoord heeft, in een wagen die werd getrokken door gevleugelde Draken. Zoals beloofd neemt Aegeus 1 haar op in zijn huis en trouwt met het meisje. Maar de zoon van Creon 2, Hippotes3, komt op voor Iason en zijn dode kinderen en beschuldigt Medea 1 van moord. Aegeus 1 zorgt dat er een proces komt, zoals in die tijd in Athene de gewoonte was, en Medea 1 wordt vrijgesproken van de beschuldigingen die tegen haar waren ingebracht. Aegeus 1 slaagt er ook in om een kind bij Medea 1 te verwekken, en wordt de vader van een zoon die ze Medus noemen.

Enige tijd later werden in Athene de Pan-Atheense Spelen gehouden. Androgeus1, de zoon van de machtige koning Minos1 van Kreta, nam aan die Spelen deel en versloeg alle andere medestanders. Hij was ook een vriend van de zoons van Pallas 5, de Pallantiden, en Aegeus 1 werd ongerust, omdat hij vreesde dat de beruchte Minos1 zijn steun aan de Pallantiden zou geven en hem van de troon stoten. Daarom stuurde Aegeus 1 Androgeus1 af op de stier 1 van Marathon, die Heracles daar in het verleden had losgelaten, in de hoop dat hij het er niet levend van zou afbrengen terwijl hij een nobele daad pleegde. De stier 1 was een woest beest dat niemand te pakken kreeg en een plaag was voor de bewoners omdat hij hun velden en gewassen verwoeste. Ondanks de roemrijke overwinningen van Androgeus1 tijdens de Spelen slaagt hij er niet in om het beest te doden en wordt zelf door de stier 1 gedood.

Minos1 ging, toen hij over het noodlot hoorde van zijn zoon, naar Athene en eiste genoegdoening bij Aegeus 1 voor de dood van Androgeus1. Daar niemand acht op zijn woorden sloeg, verklaarde hij oorlog aan de Atheners, riep een vervloeking af bij Zeus, en vroeg om droogte en hongersnood in het land van de Atheners. Toen de droogte snel de overhand kreeg in Attica en Griekenland, waardoor de gewassen werden vernietigd, kwamen de leiders van de gemeenschappen bijeen en vroegen Apollo welke stappen ondernomen moesten worden om hen te ontdoen van dit kwaad. De god gaf antwoord dat zij naar Aeacus, de zoon van Zeus en Aegina 1, moesten gaan en hem vragen om gebeden voor hen te offeren.

Nadat zij gedaan hadden wat hen bevolen was, volbracht Aeacus daarop de gebeden, en verdween de droogte in Griekenland, behalve bij de Atheners. Daarop waren de Atheners gedwongen opnieuw in Delphi op onderzoek uit te gaan hoe zij verlost konden worden van hun huidige ellende. De god antwoordde dat dit pas zou gebeuren nadat zij aan Minos1 een schatting betaald zouden hebben die hem tevreden stelde voor de dood van Androgeus1.

Aegeus 1 gehoorzaamde het bevel van de god, en Minos1 gebood dat zij hem elke zeven jaar zeven jongens en evenzovele maagden moesten geven voor de Minotaurus om op te eten gedurende de periode dat het monster zou leven. Toen de Atheners hem de gevraagde jongens en meisjes gaven werden zij bevrijdt van hun ellende en gaf Minos1 de strijd tegen Athene op. Zo kwam Minos1 om de zeven jaar naar Attica, in gezelschap van een grote vloot, en eiste de veertien jonge mensen op.

Aankomst van Theseus

Enige jaren later, nadat Theseus volwassen geworden was, en op weg naar Athene de weg had schoongeveegd van allerlei bandieten en gespuis, kwam ook hij in Athene aan. Medea 1, die vooraf over hem hoorde, beraamde, vanwege haar eigen zoon, snode plannen tegen Theseus en overtuigde Aegeus 1 ervan dat hij op zijn hoede moest zijn, omdat Theseus het op zijn troon voorzien zou hebben. Daar schrok Aegeus 1, die zijn zoon niet herkende, zo van dat hij Theseus op de stier 1 van Marathon af stuurde.

Nadat Theseus het wilde beest gevangen had, stal hij de show door er mee door de stad te rijden, en hem daarna aan Apollo te offeren. Als dank bood Aegeus 1 hem een maaltijd aan waarbij hij Theseus een toverdrank wilde laten drinken, die Aegeus 1 dezelfde dag van Medea 1 gekregen had. Op het moment dat Theseus de drank zou krijgen, toonde hij zijn vader het zwaard dat hij onder de steen had achtergelaten. Toen Aegeus 1 het herkende, sloeg hij de beker uit handen van Theseus, omarmde zijn zoon, en erkende hem formeel voor de bewoners van de stad als zijn troonopvolger.

Natuurlijk was Aegeus 1 blij dat hij zijn zoon gered had, maar ook geschokt dat zo’n enorme misdaad bijna had kunnen slagen. Van vreugde om zijn herwonnen zoon ontstak Aegeus 1 een reeks van offervuren en overstelpte de goden met geschenken. Menig rund, met linten om de horens, voelde die dag de bijlslag in zijn nek, en zegt men in Athene dat er later nooit meer zo is feestgevierd als op die dag. Daarna werd er tegen Medea 1 een aanklacht wegens vergiftiging ingediend, en moest ze de stad ontvluchten. Maar dankzij Aegeus 1 mocht zij in haar wagen met gevleugelde Draken vertrekken en kreeg ze een escorte mee om haar te begeleiden naar elk land wat ze maar wilde.

Schatting aan Kreta

Toch is de vreugde van Aegeus 1 niet volmaakt. Hij kan niet zorgeloos genieten van een goede toekomst want Minos1 komt voor de derde keer zijn schatting aan jonge meisjes en jongens voor zijn Minotaurus ophalen in Athene. In het democratische Athene worden vaders en moeders gedwongen hun kinderen aan te melden voor de loterij om veertien jongens en meisjes aan te wijzen. De burgers mopperen omdat Aegeus 1 niets aan deze misstand doet waarna Theseus zich vrijwillig aanmeldt om naar Kreta gestuurd te worden.

Omdat tijdens de twee vorige zendingen er geen hoop op terugkeer was stuurden de Atheners een schip met zwarte zeilen naar Kreta. Maar nu moedigde Theseus zijn vader aan en pochte luid dat hij de Minotaurus zou bedwingen om daarna veilig met de overige kinderen terug te keren. Dus gaf Aegeus 1 ook witte zeilen mee met het schip en liet zijn zoon beloven, wanneer deze veilig terugkeerde, om de zwarte zeilen te vervangen door witte, zodat Aegeus 1 al op grote afstand kon zien dat hij gered was.

Dood van Aegeus

In de daaropvolgende tijd gaat Aegeus 1 elke dag naar een hoge rots (sommige schrijvers zeggen de top van de Acropolis) aan de kust om uit te kijken naar het schip en de kleur van de zeilen. Dag in dag uit maakt Aegeus 1 de klim en ziet dan op een dag in de verte het schip naderen. Hij tuurt en tuurt en ziet plotseling dat het schip zwarte zeilen voert. Alle hoop vervliegt hem, in de veronderstelling dat zijn zoon dood is, en heeft genoeg van het leven. Vervolgens springt hij uit pure wanhoop van de rots en valt in zee te pletter. Sindsdien wordt die zee de Egeïsche Zee genoemd. Wanneer het schip in de haven aankomt, blijkt dat Theseus vergeten is de zeilen om te wisselen en zijn vader voor niets een wrede dood is gestorven. Bedroefd begraaft Theseus zijn vader en neemt het koningschap over Athene van hem over om in overeenstemming met zijn rechtvaardige wetten te regeren.

Stambomen:

Pandion 5 / Scyrius Pylia / - Hoples -
Aegeus 1 Meta
-

Pandion 5 / Scyrius Pylia / - Rhexenor 1 -
Aegeus 1 Chalciope 3
-

Pandion 5 / Scyrius Pylia / - Pittheus -
Aegeus 1 Aethra 1
Theseus, Clymene 2

Pandion 5 / Scyrius Pylia / - Aeetes Idyia / Clytia 1 / Hecate
Aegeus 1 Medea 1
Medus

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz