Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Aegimius

Aegimius is een zoon van Dorus 1 die op zijn beurt weer een zoon is van Hellen 1, de stamvader van de Hellenen. Hij heeft nog een broer Tectamus. Samen wonen zij op het vasteland van Griekenland tegenover de Peloponnesus in de streek die Hestiaea genoemd werd, in het noordoosten van Thessalië. Aegimus is koning van Dorië en zijn onderdanen worden de Doriërs genoemd. Bij een onbekend gebleven vrouw verwekt Aegimius twee zoons: Pamphylus en Dymas 2.

Nadat de Dryopen uit hun land waren verdreven ontstond er een oorlog tussen de Doriërs en de Lapithen die op de berg Olympus woonden. Omdat de Lapithen, die werden aangevoerd door koning Coronus, met hun troepen sterk in de meerderheid waren en de stad van Aegimius belegerden, wendde Aegimius zich voor hulp tot Heracles die op dat moment in Trachis verbleef. Hij belooft hem een derde deel van zijn rijk en het bijbehorende koningschap als Heracles hem steunt.

Heracles stemt in en getweeën voerden zij een campagne tegen de Lapithen waarbij Heracles de Arcadiërs aanvoerde die hem hadden vergezeld op zijn expedities. Samen overwonnen zij de Lapithen waarbij Heracles zelf hun koning Coronus en het merendeel van de Lapithen doodde. Daarop dwong Heracles de Lapithen het land op te geven dat het onderwerp van het geschil was geweest.

Als dank voor zijn diensten schenkt Aegimius aan Heracles het land van de Lapithen, een derde deel van zijn rijk, en het bijbehorende koningschap. Heracles keert daarna terug naar Trachis, en vertrouwt zijn deel van het land toe aan Aegimius, met de opdracht dat hij het in bezit moet houden voor zijn afstammelingen.

Jaren later, als Heracles gestorven is, komen zijn nakomelingen, de Heracliden die door Griekenland zwierven, bij koning Aegimius aan. Deze jongemannen eisen het land terug dat hun vader Heracles aan Aegimius toevertrouwd had, en gingen tussen de Doriërs wonen. De zoons van Aegimius steunen als bondgenoten op hun beurt weer de Heracliden tijdens hun strijd om de Peloponnesus te veroveren.

Stamboom:

Dorus 1 - - -
Aegimius -
Pamphylus, Dymas 2

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz