Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Aegina 1

De Najade Aegina 1 is één van de vele dochters van de riviergod Asopus 1 en zijn vrouw Metope 2, de dochter van de riviergod Ladon 2. Volgens diverse schrijvers stroomde de Asopus 2 in Boeotië maar er zijn ook bronnen die vermelden dat de Asopus 2 op het eiland Phlius zijn loop had. Aegina 1 heeft drie broers: Ismenus 2, Hypseus 1, Pelagon 4 (Pelasgus 4), en negentien zusters.

De Verliefde Zeus en Aegina

De oppergod Zeus, door een pijl van Eros in vuur en vlam gezet, liet zijn wellustige blik eens vallen op Aegina 1 maar was bang dat zijn vrouw Hera het zou ontdekken. Daarop veranderde hij zijn gedaante in een Adelaar, roofde het meisje weg bij haar vader, en bracht haar naar het eiland Oenopia, waar hij haar zwanger maakte. Asopus 1 komt er enige tijd later achter wat er gebeurd was en probeert zijn dochter terug te halen, maar wordt door Zeus met bliksemschichten teruggejaagd.

In plaats van Oenopia worden nog vele andere namen voor het eiland genoemd zoals Phlius, Oenone en Delos. Uiteindelijk baart Aegina 1 een zoon die ze Aeacus noemt. Zeus laat zich niet meer zien en Aegina 1 moet haar zoon alleen opvoeden. Wanneer Aeacus volwassen wordt en het koningschap over het eiland verwerft geeft hij het eiland de naam Aegina2, naar zijn moeder.

Hera heeft een hekel aan Aeacus, vanwege het overspel van Zeus, en teistert het eiland met de pest waardoor bijna alle mensen op het eiland sterven en alleen Aeacus en zijn moeder Aegina 1 overblijven. Daarop smeekt Aeacus om steun bij zijn vader Zeus en deze verandert de mieren op het eiland in mensen, die Myrmidonen genoemd worden.

Stamboom:

Asopus 1 Metope 2 Cronus Rhea
Aegina 1 Zeus
Aeacus

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz