Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Aegle 1

Aegle 1 is een Nimf en vormt samen met haar zussen Erythia, Hesperia 1, Arethusa 1 en Hesperethusa de maagdelijke Hesperiden. Over hun afstamming bestaan verschillende versies. Of het zijn kinderen van Nyx (Nacht) die zij zonder tussenkomst van een man baarde, of het zijn de dochters van Nyx en Erebus, of de dochters van Atlas en Hesperis 2. In plaats van Hesperiden, naar hun moeder, worden de meisjes ook wel Atlantiden genoemd, samen met de andere kinderen naar hun vader Atlas. De plek waar zij wonen wordt ook verschillend beschreven. De ene schrijver stelt dat zij op een eiland in het uiterste westen van de oceaan leefden, de ander in het noordwesten van Noord-Afrika vlakbij het Atlasgebergte in het land van de Hyperboreanen dat bekend stond als Hesperitus.

Gouden appels

De dansende Hesperiden

Toen Hera met Zeus trouwde kwam de aardgodin Gaea naar de bruiloft en schonk Hera takken met gouden appels. Daarop vroeg Hera, die de appels bewonderde, aan Gaea om deze in haar tuin te planten vlakbij de berg Atlas. Toen de Hesperiden, die lieflijk zingend de tuinen verzorgden, daar de appels van de takken bleven plukken plaatste Hera er als bewaker een onsterfelijke Draak 9 bij.

Heracles

Op een gegeven moment krijgt Heracles, als elfde werk, van Eurystheus, opdracht om de gouden appels van de Hesperiden te gaan halen. Volgens de ene mythe haalt Heracles Atlas over om de appels voor hem te gaan halen, waarbij Heracles tijdelijk de wereldbol van Atlas overneemt. Volgens een andere mythe schiet Heracles de Draak 9 neer met zijn boog waardoor het monster, ten gevolge van het gif van de Hydra waarmee Heracles zijn pijlen insmeerde, sterft en Heracles de appels meeneemt.

Argonauten

Korte tijd later komen de Argonauten ook bij de tuin aan. Zij zijn de weg naar hun vaderland kwijt en hebben vele mijlen door het land gelopen waarbij zij hun schip, in de verzengende zon, over land hebben gedragen. Als ze bij het Tritonmeer zijn aangekomen gaan ze op zoek naar drinkwater voor hun verschroeide kelen. Tijdens die zoektocht belanden zij in de tuin van de Hesperiden waar Heracles de Draak 9 had gedood en de appels meegenomen.

Smeekbede Orpheus

Door hun plotselinge komst veranderden de Hesperiden van schrik onmiddellijk in stof en aarde. Slechts Orpheus onderkende hier een goddelijk teken in en probeerde met een smeekgebed hun gunst te winnen: ‘U, goddelijke wezens, mooi en welgezind, schenk ons, of u nu tot de hemelse godinnen behoort of tot de onderaardse, of dat u de hoedsters genoemd wordt van dit land, hier eenzaam wonend, Nimfen! Ach, vertoon u aan onze ogen, toon ons, nu wij van dorst versmachten, een waterbron die uit een rots welt of een heilige waterstroom die uit de grond op klatert! Wijs ons die, godinnen, dan kunnen wij daar het vuur van onze dorst blussen! En als wij ooit na onze reis weer thuiskomen dan bent u bij de eersten van de godinnen die wij offers zullen brengen als dank voor uw hulp!’

Metamorfose

De Hesperiden toonden onmiddellijk medelijden met hun radeloosheid, en lieten eerst wat kleine scheuten uit de grond kiemen. Vanuit die kleine scheuten verhieven zich lange loten de lucht in, die opgroeiden tot jonge bomen, recht en stevig, en tot volle wasdom kwamen. Zo werd Hesperia 1 een populier en Erythia een olm. Maar Aegle 1 groeide uit tot een heilige wilg, en uit die bomen kwamen zij te voorschijn precies zoals zij voordien waren geweest! Aegle 1 verhief haar stem, sprak vriendelijk en gaf een antwoord dat hun wens vervulde: ‘Ja, werkelijk, het is een grote troost voor u in uw ontbering, dat die hondsbrutale man zijn weg door de woestijn juist hierheen heeft gekozen! De Draak 9 die hier de wacht hield heeft hij omgebracht, de gouden appels der godinnen nam hij mee en bittere smart is alles wat ons nu nog rest.’

Klaagzang

‘Want kort geleden is hier een man naartoe gekomen, die ons liet schrikken door zijn grofheid en gestalte, met felle ogen in zijn vreselijke gezicht, meedogenloos! Hij droeg de huid van een grote leeuw als mantel en een sterke tak van een olijf als knots. Voorts droeg hij pijl en boog bij zich, waarmee hij dit monster heeft gedood met welgemikte schoten. Natuurlijk had ook hij, als iedereen die te voet in dit land moet reizen, dorst. Hij rende hier vertwijfeld rond, op zoek naar water. Nu is er hier een rots vlak bij het Tritonmeer. Daar schopte hij hard tegen aan en er kwam klaterend een waterstroom tevoorschijn! Hij dronk met borst en beide handen op de grond verschrikkelijk veel water uit die rotsspleet, in volle lengte liggend, tot zijn grote pens verzadig was. Hij dronk als een grazend beest!’ Zo sprak zij. Blij en opgetogen renden de Argonauten onmiddellijk naar de plaats waar Aegle 1 hen de bron had aangewezen. Toen ze die gevonden hadden, dronken ze zich vol, en namen vriendelijk afscheid van de Hesperiden.

Geschaakt

Later brengt de godin Athena de appels weer terug nadat Heracles de vruchten aan Eurystheus had laten zien, want het was ongepast om ze ergens anders te laten liggen. Omdat de Hesperiden uitblonken in schoonheid en kuisheid werd Busiris 2, koning van de Egyptenaren, geheel door de meisjes in beslag genomen en probeerde hen in zijn macht te krijgen. Dus stuurde hij piraten op weg om de meisjes te grijpen en bij hem af te leveren. Deze troffen hen aan in de tuin en voerden hen weg naar de kust. Op dat moment keert Heracles terug naar de Hesperiden om hen, als genoegdoening voor het roven van de appels, de hoorn te schenken, die hij had afgebroken van de riviergod Achelous tijdens het gevecht om Deianira 1.

Redding

Heracles treft de piraten aan op het strand terwijl zij hun maaltijd nuttigen. Hij ziet de gevangengenomen Hesperiden en overvalt de piraten. Zodra hij van de meisjes hoorde wat er gebeurd was doodt hij alle piraten en voert de Hesperiden terug naar hun tuin waar hij hen ook de hoorn geeft. De Hesperiden vullen deze hoorn met vruchten en noemen die vervolgens de Hoorn des Overvloeds.

Eris haalt een appel

Enige jaren later komt ook de godin Eris een appel halen omdat zij niet is uitgenodigd voor de bruiloft van Peleus en Thetis. Met deze appel lokt ze een ruzie uit tussen de godinnen Athena, Hera en Aphrodite, die de inleiding zou worden van de Trojaanse Oorlog.

Stambomen:

- / Erebus / Atlas Nyx / Nyx / Hesperis 2 - -
Aegle 1 -
-

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz