Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Aeolus 1

Aeolus 1 is één van de drie zoons van Hellen 1, de stamvader van de Grieken, en de nimf Orseis. Zijn broers zijn Xuthus 1 en Dorus 1. De vader van Aeolus 1 behoorde tot de generatie kinderen die na de zondvloed weer in Griekenland geboren werden. Hellen 1 verdeelt daarom het lege land om over te regeren onder zijn zoons en krijgt Aeolus 1 de gebieden in Thessalië, Xuthus 1 heel de Peloponnesus, en Dorus 1 het land dat daar tegenover ligt.

In Thessalië sticht Aeolus 1 een nieuw volk dat hij, naar zichzelf, Aeoliërs noemt en trouwt met Enarete, de dochter van Deimachus 1, maar wordt ook Aegiale als zijn vrouw genoemd. Bij zijn vrouw verwekt Aeolus 1 veertien kinderen. Negen zoons met de namen: Athamas 1, Cretheus 1, Deion, Macareus 2, Magnes 2, Mimas 4, Perieres 1, Salmoneus en Sisyphus, en vijf dochters: Alcyone 1, Calyce 1, Canace, Perimede 1 en Pisidice 1. Net als bij zijn vader worden al zijn nakomelingen op hun beurt Aeoliërs of Aeoliden genoemd.

Volgens een enkele bron was Perieres 1 geen zoon van Aeolus 1 maar van Cynortes, de zoon van Amyclas 2. Daarnaast wordt soms ook Phrixus 1, in plaats van kleinzoon, als zoon van Aeolus 1 genoemd. De schrijver Diodorus Siculus stelt vervolgens dat Mimas 4 ook een zoon van Aeolus 1 was.

Zijn zoons krijgen op hun beurt elk een gebied om over te regeren. Zo krijgt Athamas 1 de streek Boeotië, Cretheus 1 de stad Iolcus, Deion de stad Phocis, Magnes 2 de streek Magnesië in het oosten, en Perieres 1 de streek Messene. Salmoneus blijft in eerste instantie bij zijn vader wonen maar sticht later de stad Elis, en krijgt Sisyphus de landengte van Corinthe.

Aeolus vermaant Canace

Maar niet alles in de familie verloopt volgens de normen van Aeolus 1. Sisyphus en Salmoneus hebben constant ruzie met elkaar en zorgen voor conflicten binnen de familie. Wanneer Aeolus 1 bovendien merkt dat zijn dochter, Canace, net een kind heeft gebaard van haar broer Macareus 2 is hij furieus en stuurt Canace een zwaard met het verzoek zich daarop te werpen. De pasgeboren baby legt hij te vondeling in een bos als prooi voor de vogels. Vanwege deze daad van zijn vader, en uit liefde voor zijn zus, pleegt ook Macareus 2 zelfmoord.

Aeolus 1 is echter zelf ook niet vies van een groen blaadje. Wanneer hij op de berg Helicon Melanippe 3 ziet, de dochter van de centaur Chiron, die daar aan het jagen is, probeert hij haar te overweldigen. Het meisje weet te vluchten maar wordt uiteindelijk toch door Aeolus 1 gegrepen en zwanger op de berg achtergelaten.

Soms wordt deze Aeolus 1, als zoon van Hellen 1, door enkele schrijvers ook de heer van de winden genoemd, maar daarmee bedoelen zij Aeolus 2.

Stamboom:

Hellen 1 Orseis Deimachus 1 / - - / -
Aeolus 1 Enarete / Aegiale
Alcyone 1, Athamas 1, Calyce 1, Canace, Cretheus 1, Deion, Macareus 2, Magnes 2, Mimas 4; Perieres 1, Perimede 1, Pisidice 1, Salmoneus, Sisyphus

Hellen 1 Orseis Chiron Chariclo 3
Aeolus 1 Melanippe 3
een kind

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz