Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Aeolus 2

Afstamming, huwelijk en kinderen

Aeolus 2 is de zoon van Hippotes 2 en Melanippe 4 die in Aeolië 1, op het vasteland van Griekenland, geboren werd. Aeolus 2 verlaat met een paar metgezellen zijn geboortestreek en gaat naar het eiland Lipara, ten noorden van Sicilië, waar hij gastvrij wordt ontvangen door koning Liparus, de eerste bewoner van het eiland die uit Italië afkomstig was. Toen deze Liparus een hoge leeftijd had bereikt en naar Italië verlangde, verleende Aeolus 2 hem steun en stelde het gebied rond Surrentum voor hem veilig.

Als dank voor zijn hulp krijgt Aeolus 2 van Liparus diens dochter, Cyane 2, als vrouw en wordt koning over Lipara, dat hij, naar zichzelf, Aeolië 2 noemt. De schrijver Parthenius noemt het eiland echter in zijn Liefdesgeschiedenissen Meligunus. Het echtpaar is uiterst vruchtbaar en verwekt vele kinderen. Zeven zoons: Astyochus, Diores 4 (Xuthus 2), Androcles, Lapithes 3, Pheraemon, Iocastus en Agathyrnus, en vijf dochters: Arne, (Antiope 5, Melanippe 2), Polymela en nog drie anderen waar de namen niet bekend van zijn.

Aeolus 2 laat zijn zoons met zijn dochters trouwen die als gezinnen bij hun ouders blijven wonen. Volgens een enkele schrijver zwermen zij echter juist uit over de wereld. Weer een andere schrijver vertelt het verhaal dat zijn ongetrouwde dochter Arne eens zwanger raakt, en Aeolus 2 niet gelooft dat Poseidon met haar geslapen heeft. Woedend over deze schanddaad, geeft Aeolus 2 Arne mee aan een vreemdeling naar het buitenland.

De gezinnen leven in harmonie en grote welstand bij elkaar en nemen het er goed van. In de kelders van het mooie paleis in de stad, bovenop de berg, liggen grote voedselvoorraden en er hangt altijd een vettige etensgeur in het paleis. Buiten hangt meestal een zwavellucht vanwege de dicht in de buurt staande en vuurspuwende Etna.

Heerser van de winden

Hera beveelt Aeolus

Aeolus 2 ontwikkelt zich, net als zijn zoons, tot een vroom en rechtvaardige koning, en is ook vriendelijk in de behandeling van vreemdelingen. Dankzij deze vroomheid en rechtvaardigheid vergaart Aeolus 2 grote roem en wordt door Zeus aangesteld als beheerder van de winden om ze, op zijn bevel, op te laten steken of juist te kalmeren. Om deze taak uit te voeren bouwt hij om het eiland een muur van onverwoestbaar brons, en laat de grotten in de berg op het eiland afsluiten met grote zware deuren, die eveneens van brons gemaakt zijn, om de winden op te sluiten. Binnen in deze grotten zieden de winden om vrij te komen, gaan opstandig tekeer, waardoor zij het gebergte laten dreunen en rukken aan hun ketens tot het moment dat Aeolus 2 de deuren open zet en ze vrij over de zeeën kunnen uitzwermen.

Aeolus 2 krijgt meerdere keren een bevel van Zeus met betrekking tot de winden. Zo geeft Zeus hem opdracht om alle regenverjagende winden in zijn grot op te sluiten, en de zuiderstorm naar buiten te laten om de zondvloed over de mensheid te laten komen. Maar ook Hera, Athena of Iris 1 maken gebruik van de diensten van Aeolus 2. Zo sluit Aeolus 2 de winden op tijdens de redding van Andromeda door Perseus 1, en moet hij de winden juist loslaten om de brandstapels van Patroclus 1 en Achilles aan te wakkeren. Ook wanneer de Grieken, na de Trojaanse Oorlog, naar huis zeilen moet hij de winden loslaten om een zware storm te veroorzaken zodat de Grieken zullen verdrinken.

Aeneas

Ook als Aeneas met zijn vloot uit Troje op weg is naar Italië komt de godin Hera bij Aeolus 2 op bezoek en zegt tegen hem: 'Aeolus 2, aangezien Zeus jou de macht heeft gegeven om de zeeën te kalmeren, maar ook om ze op te zwiepen met winden, heb ik een verzoek aan jou. Een mij vijandig gezind volk vaart van Troje naar Italië. Pomp razernij in de winden en laat de schepen in de golven ondergaan, of drijf hen naar alle kanten en verspreid hun lichamen over zee. Ik heb zeven nimfen waarvan ik Deiopea, de mooiste van uiterlijk, jou als vrouw zal geven voor deze dienst.’ Daarop antwoordde Aeolus 2: ‘O koningin, het is uw taak om te bezien wat uw wensen zijn. Mij past het slechts bevelen op te volgen. Verzoent u ook Zeus met mij, die mij de macht over de stormen gaf.’ Zodra hij dit gezegd had, stootte Aeolus 2 met zijn omgekeerde lans in de flank van de berg en vlogen de winden naar buiten om met stormkracht over de aarde blazen.

Ontmoeting met Odysseus

Wanneer Odysseus, na afloop van de Trojaanse Oorlog, met zijn schip op het eiland aanmeert, ontvangt Aeolus 2 hem gastvrij en laat hem lange tijd op het eiland verblijven. Hij ondervraagt Odysseus uitgebreid over de gebeurtenissen van de oorlog, en als deze vraagt hoe hij het beste naar Ithaca kan varen wijst Aeolus 2 hem de weg. Daarnaast geeft Aeolus 2 Odysseus een leren zak waarin de winden zijn opgesloten en bindt die vast op het schip met een koord van zilver. De westenwind liet hij echter vrij om Odysseus een voorspoedige reis naar huis te bezorgen. Tijdens zijn verblijf op het eiland wordt Odysseus verliefd op Polymela, één van de dochters van Aeolus 2.

Ondanks de goede adviezen die Aeolus 2 hem gegeven heeft, keert Odysseus enige dagen later weer terug nadat zijn bemanning de zak had open gemaakt. Zij dachten dat Aeolus 2 hier goud in verborgen had. De vrijgelaten winden sleurden het schip weer terug naar Aeolië en wanneer Odysseus in het paleis aankomt, zit Aeolus 2 net met zijn gezin aan de maaltijd. Zij zijn verbaasd en vragen: ‘Waar kom jij nu vandaan, Odysseus? Welke boosaardige godheid trof jou? We lieten je toch goed verzorgd gaan, zodat je zou aankomen in je vaderland en je huis’. Daarop antwoordde Odysseus: ‘Ik viel tijdens de reis in slaap waarna mijn tochtgenoten de zak openmaakten. Maar, vrienden, help me nog een keer, want daartoe zijn jullie in staat.’ Maar het gezin viel stil en Aeolus 2 antwoordde: ‘Donder op van mijn eiland, ellendig mens, want het is niet geoorloofd een man te helpen die gehaat wordt door de goden.’ Met deze woorden zond hij Odysseus, diep verslagen, zijn huis uit die daarop verder zeilt met zijn schip.

Enige tijd later treft Aeolus 2 zijn dochter Polymela aan terwijl ze angstvallig een aantal zaken van Trojaanse afkomst bewaakt die Odysseus haar gegeven had en er bittere tranen boven huilde. Aeolus 2 heeft direct in de gaten wat er gebeurd was en beschimpt het meisje. Hij wil haar ook zwaar straffen, maar zij en haar broer Diores 4, die verliefd op elkaar zijn, smeken om vergeving en overtuigen hun vader om hen samen in het huwelijk te laten treden.

Troonsafstand

Wanneer Aeolus 2 een zeer hoge leeftijd heeft bereikt komt Boeotus, de zoon van zijn verstoten dochter Arne, op het eiland aan. Aeolus 2 adopteert Boeotus als zoon en geeft hem later het koningschap over Aeolië 2. Deze noemt het eiland voortaan Arne, naar zijn moeder. De bewoners noemt hij naar zichzelf Boeotiërs.

Stamboom:

Hippotes 2 Melanippe 4 Liparus -
Aeolus 2 Cyane 2
Agathyrnus, Androcles, Astyochus, Iocastus, Lapithes 3, Pheraemon, Diores 4 (Xuthus 2), Antiope 5, (Arne - Melanippe 2), Polymela, nog drie dochters

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz