Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Aether

Net als vele andere oude culturen probeerden ook de Grieken een verklaring te geven voor het ontstaan van de wereld en alle dingen die daarop leefden of er gestalte aan gaven. Zij geloofden dat de wereld, en alles er omheen, niet vanzelf was ontstaan maar dat Goden hier verantwoordelijk voor waren die de wereld uit de oorspronkelijke Chaos of (Oer)nevel hadden gevormd. Zo dachten zij dat voor elk element of natuurverschijnsel een god verantwoordelijk was en uit de eerste Oergoden weer andere Goden waren ontstaan die de wereld steeds meer vorm hadden gegeven.

Zo was Aether de belichaming van de heldere bovenhemel die de allerhoogste standplaats kreeg, met daaronder de dampkring (de hemel, Uranus), en heel de aarde omspande. Het was de woonplaats van de Goden en het sterrenvolk. Er is in de oude mythen echter geen eenduidige ontstaansgeschiedenis van de wereld en haar Oergoden maar bestaan er vele variaties.

Aether en Hemera

Zo dacht de schrijver Hesiodus in zijn boek Theogonie dat Aether een zoon was van Erebus (duistere onderwereld) en Nyx (donkere nacht).

Ovidius in zijn Metamorphosen stelt dat de oorspronkelijke Chaos eerst werd gescheiden in lucht en aarde (Gaea) en daarna deze lucht zich scheidde in de allerhoogste hemelkoepel (Aether) en de hemel (Uranus) terwijl daarna de aarde vorm werd gegeven. En nauwelijks was het heelal voorzien van vaste grenzen of in de Aether lichtten sterrenbeelden op die al die tijd waren verdrongen door een dichte Nevel.

Volgens Hyginus in zijn Fabels was Aether een zoon van Chaos en Nevel. Hij had twee zussen Nyx (nacht) en Hemera 1 (dag), en één broer Erebus (duistere onderwereld). Aether verenigde zich vervolgens met zijn zus Hemera 1 die daarop Gaea (aarde), Uranus (hemel) en Pontus (zee) baarde.

Aether verenigde zich vervolgens met zijn dochter Gaea, waarop een groot aantal nakomelingen het levenslicht aanschouwden. De namen van deze Oergoden zijn: Oceanus, Themis, Tartarus 1 en Pontus, de honderdarmige reuzen (Hecatoncheires) Briareus, Gyes en Cottus, de Titanen Atlas, Hyperion 1, Coeus 1 (Polus), Cronus, Rhea, Mnemosyne, Dione 1. En tenslotte de Erinyen (Wraakgodinnen) Alecto, Megaera en Tisiphone 1.

Daarna baarde het stel een groot aantal kleinere Goden die de belichaming waren van alle ondeugden die een mens kon bezitten en te gronde richten. Dit waren onder andere: Afgunst, Achtervolging, Smart, Bedrog, Toorn, Weeklacht, Eed, Poine, Onmatigheid, Twist, Vergeetachtigheid, Luiheid, Zorg, Droefenis, Angst, Hoogmoed, Bloedschande en Strijd.

Tenslotte is er nog een vreemde variant van de schrijver Hyginus, die in zijn Fabels stelt dat de mannelijke Aether en Hyperion de kinderen Helius, Selene en Eos 1 het licht lieten aanschouwen. Hij bedoelde hier waarschijnlijk Theia in plaats van Aether.

Stamboom:

Erebus / Chaos / Chaos Nyx / Nevel / - Chaos Nevel
Aether Hemera 1
Gaea, Uranus, Pontus (Zee)

Erebus / Chaos / Chaos Nyx / Nevel / - Aether Hemera 1
Aether Gaea
Oergoden: Oceanus, Themis, Tartarus 1, Pontus. Hecatoncheires: Briareus, Gyes, Cottus. Titanen: Atlas, Hyperion 1, Coeus 1, Cronus, Rhea, Mnemosyne, Dione 1. Erinyen (Wraakgodinnen): Alecto, Megaera, Tisiphone 1. Ondeugden: Afgunst; Achtervolging, Smart, Bedrog, Toorn, Weeklacht, Eed, Poine, Onmatigheid, Twist, Vergeetachtigheid, Luiheid, Zorg, Droefenis, Angst, Hoogmoed, Bloedschande, Strijd.

Erebus / Chaos / Chaos Nyx / Nevel / - Aether Gaea
Aether Hyperion 1
Helius, Selene, Eos 1

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz