Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Agapenor

De mantel van Harmonia

Agapenor is een zoon van Ancaeus 1 en diens vrouw Iotis. Hij wordt in de stad Tegea in Arcadië geboren en groeit, net als al zijn andere mannelijke landgenoten, op tot een zeer bedreven man in het gevecht. Wanneer Agapenor volwassen wordt verkrijgt hij het koningschap over Arcadië. Tijdens die periode komen twee landgenoten, Pronous 2 en Agenor 7, de zoons van Phegeus 2, naar hem toe met een kist. Daarin hebben zij hun zus Arsinoe 1 opgesloten die ze als slavin aan Agapenor schenken omdat zij haar ex-man Alcmaeon gedood zou hebben. Wat Agapenor echter niet weet is dat de beschuldiging vals is en de broers deze misdaad zelf hebben gepleegd.

Wanneer Pronous 2 en Agenor 7 enige tijd later het halssnoer en het gewaad van Harmonia 1 naar Delphi brengen om dat in de tempel op te hangen zijn zij weer te gast bij Agapenor. Op dat moment komen de twee zoons van Alcmaeon bij een andere vrouw, Amphoterus 2 en Acarnan 1, ook bij Agapenor aan. Deze twee weten dat Pronous 2 en Agenor 7 de werkelijke moordenaars van hun vader zijn en vermoorden het tweetal, nemen de halsketting en mantel van Harmonia 1 mee en reizen door naar Psophis, waar zij het paleis van Phegeus 2 binnengaan en ook hem en zijn vrouw doden. Acarnan 1 en Amphoterus 2 worden tot aan Tegea achterna gezeten maar daar gered omdat de mensen van Tegea hen te hulp schoten en de Psophiërs op de vlucht joegen.

Vrijer van Helena

Wanneer Agapenor de huwbare leeftijd heeft bereikt reist hij af naar Sparta om daar aan Tyndareus de hand van diens (stief)dochter Helena te vragen die is uitgegroeid tot een prachtige schoonheid. Ze is echter zo mooi dat vele andere vorsten ook op dat idee gekomen zijn. Tyndareus is bang dat hierdoor strijd tussen hen zal ontstaan. Hij laat, op advies van Odysseus, elke vrijer dan ook zweren dat ze te hulp zullen snellen als het huwelijk van de uitverkoren bruidegom door iemand anders niet gerespecteerd zal worden. Net als alle andere vorsten legt Agapenor deze eed af. Nadat de kandidaten de eed afgelegd hebben kiest Helena zelf Menelaus uit als bruidegom en moet Agapenor weer als vrijgezel naar huis terugkeren.

Nadat Helena door de Trojaan Paris geschaakt was stuurde Agamemnon, de broer van Menelaus, herauten naar alle vrijers van Helena om hen te herinneren aan de eed die ze gezworen hadden, en waarschuwde hen stuk voor stuk om maatregelen te treffen voor de veiligheid van hun eigen vrouw met de opmerking dat deze belediging evenzeer alle andere vorsten van Griekenland raakte. Nadat alle eedgenoten bij Agamemnon bijeen zijn geweest, wordt er besloten om een oorlog tegen de Trojanen te voeren.

Trojaanse Oorlog

Paard van Troje

Ook Agapenor belooft om deel te nemen aan de oorlog en een leger van circa drieduizend soldaten op de been te brengen. Omdat ze in Arcadië geen verstand hebben van scheepsbouw schenkt Agamemnon hem de benodigde zestig schepen. Er zijn echter ook schrijvers die stellen dat Agapenor met zeven of veertig schepen naar Troje vertrok. Wanneer de totale Griekse vloot van zo’n duizend schepen in de haven van Aulis ligt wijst Agamemnon Agapenor aan als aanvoerder van alle Arcadiërs.

Zo reist Agapenor af naar Troje en maakt de tienjarige oorlog volledig mee zonder dat er van zijn daden gewag wordt gemaakt. Hij raakt in het tiende jaar van de oorlog echter wel gewond tijdens de strijd vlak voor de dood van Patroclus 1. Deze verwonding was niet al te ernstig want later, tijdens de spelen ter ere van Achilles, wint hij de wedstrijd verspringen en ontvangt uit handen van Thetis de wapens die Achilles op de machtige Cycnus 3 had veroverd.

Ook maakt Agapenor deel uit van de mannen die zich verscholen in het houten paard dat de vernietiging van Troje inluidde. Aan het eind van de oorlog zeilt Agapenor terug naar Griekenland maar door een storm, bij Capherus, zinkt zijn schip en vestigt Agapenor zich op Cyprus.

Stamboom:

Ancaeus 1 Iotis - -
Agapenor -
-

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz