Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Agelaus 10

Agelaus 10 is een zoon van koning Oeneus 1 uit Calydon en diens vrouw Althaea 1 die allen tot de bevolkingsgroep van de Cureten behoren. Het is een vruchtbaar huwelijk want Agelaus 10 heeft zes broers: Meleager, Pheres 5, Thyreus, Toxeus 1, Clymenus 1 en Periphas 7, en vier zussen: Gorge 1, Eurymede 2, Melanippe 5 en Deianira 1, de latere vrouw van Heracles.

De jacht op het everzwijn van Calydon

Omdat zijn vader eens na de jaarlijkse oogst vergat om aan Artemis te offeren stuurt de godin een groot Everzwijn 2 op Calydon af. Het enorme monster richtte grote schade aan en doodde vele inwoners. Dan verzamelt Meleager een grote groep strijdlustige jongemannen uit heel Griekenland om zich heen om het ondier te doden. Ook Agelaus 10 en al zijn broers nemen deel aan de jacht en slagen er uiteindelijk in om het Everzwijn 2 te doden. Na afloop van de jacht ontstaat er in het jachtgezelschap ruzie wie de huid als jachttrofee krijgt. Tijdens het daaropvolgende handgemeen doodt Meleager de zoons van Thestius waardoor er een oorlog uitbreekt tussen de Cureten en de stad Calydon.

Samen met de inwoners verdedigen Agelaus 10 en zijn broers manhaftig hun stad waarbij Agelaus 10 al zijn broers in strijdlust overtreft. De partijen zijn echter niet in staat om elkaar te verslaan en het dreigt een langdurige oorlog te worden. Meleager, die vindt dat hij onheus behandeld is, neemt geen deel aan de gevechten totdat zijn vrouw hem smeekt de stad te helpen.

Uiteindelijk behalen de Calydoniërs dankzij de hulp van Meleager de overwinning maar sneuvelen tijdens de gevechten Agelaus 10 en al zijn broers. Ook Meleager sterft, niet tijdens de strijd maar omdat zijn moeder het houtblok, waar zijn leven van afhing, in het haardvuur werpt.

Stamboom:

Oeneus 1 Althaea 1 - -
Agelaus 10 -
-

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz