Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Agenor 1

Agenor 1 is een zoon van de oude raadgever Antenor 1 en diens vrouw Theano 1 uit Dardanië, een streek in Klein-Azië vlakbij Troje. Zijn broers zijn Acamas 1, Archelochus 1, Coon, Demoleon 1, Helicaon 1, Iphidamas 1, Laodamas 1, Laodocus 1, Polybus 1, Glaucus 5, Eurymachus 3, Thersilochus 3 en Medon 8. Bij een onbekend vrouw verwekt hij een zoon Echeclus 2.

Aanvoerder

Als de Trojaanse Oorlog uitbreekt is Agenor 1 één van de aanvoerders der Trojanen en strijdt hij, samen met zijn broers Polybus 1, Archelochus 1 en Acamas 1, dapper mee in de strijd. Ook zijn zoon Echeclus 2 neemt op jonge leeftijd deel aan de gevechten. In het tiende jaar van de strijd, na de eedbreuk, ziet Agenor 1 hoe de aanvoerder van de Abanten, Elephenor, het lijk van de Trojaan Echepolus 1 bij zijn voeten wil wegslepen om hem van zijn wapenuitrusting te beroven. Agenor 1 valt Elephenor aan en treft hem met zijn speer in de zij waarna deze dood neervalt.

Grieken omsingeld

Op de ochtend, na de dag dat de Trojanen de Grieken hebben omsingeld in hun scheepskamp, en de Grieken willen aanvallen om de omsingeling te verbreken, schaart Agenor 1 zich, samen met zijn twee broers, om de held Hector om de Grieken te weerstaan. Als de uitbraak van de Grieken is verijdeld en de Trojanen de gracht rond het Griekse scheepskamp willen oversteken verdeelt Hector zijn leger in vijf strijdgroepen om het kamp aan te vallen. Samen met Paris en Alcathous 1 leidt Agenor 1 te voet de tweede strijdgroep. Tijdens de hevige gevechten weet Agenor 1 de vluchtende prins Molus 3 uit Argos met een verre speerworp te doden.

In het scheepskamp

Bloedige strijd

Eenmaal binnen het kamp ontstaat er een verwoed gevecht tussen de Grieken en Trojanen. Op een gegeven moment hoort Agenor 1 zijn vriend en medeaanvoerder Aeneas om hulp roepen als deze de Griek Idomeneus 1 wil aanvallen. Deze wordt echter geholpen door meerdere Grieken die hij niet alleen aankan. Samen met Deiphobus 1, Paris en een deel van hun strijdgroep schieten ze Aeneas te hulp. In de daaropvolgende strijd wordt de Trojaan Helenus 1 gewond aan zijn hand door de speer van Menelaus. Voor zijn leven bevreesd vlucht Helenus 1 terug binnen de strijdgroep der Trojanen. Hierbij sleept de speer, die nog in zijn hand steekt, achter hem aan. Agenor 1 trekt daarop de speer uit zijn hand en verbind de wond.

Redding van Hector

Later op de dag wordt Hector door een zware steen van de grote Ajax 1 getroffen en dreigt bewusteloos neer te vallen op het strijdterrein. Juichend willen de Grieken zich op Hector storten maar de Trojanen bedekken hem snel met hun schilden. Ook Agenor 1 is hierbij aanwezig en draagt Hector, samen met een paar medestrijders, naar een stille plek in de achterhoede zodat Hector kan herstellen van zijn verwonding. Door de val van Hector krijgen de Grieken weer moed en dreigen de Trojanen uit het kamp verdreven te worden. Apollo zorgt echter voor een snel herstel van Hector die dan ook weer snel aan de strijd deelneemt en de Grieken met nieuw elan aanvalt. Agenor 1 slaat bij die aanval de Griekse prins Clonius 1 neer.

Hulp aan Glaucus

Op een gegeven moment neemt de boezemvriend van Achilles, Patroclus 1, weer deel aan de strijd en doodt de Trojaanse held, en zoon van Zeus, Sarpedon 1. De Trojaanse bondgenoot Glaucus 1 wil het lichaam behouden voor de Trojanen en roept naast de Trojanen ook hun bondgenoten om hulp. Tegen Agenor 1 roept hij op om het lichaam van de dode held te beschermen en te voorkomen dat de Myrmidonen zijn wapenuitrusting roven.

Steun van Apollo

Enige dagen later dreigen de Grieken, onder aanvoering van de weer in de strijd teruggekeerde Achilles, de stad Troje in te nemen. Agenor 1 wordt op dat moment door de god Apollo uitgekozen om dit te voorkomen. Apollo stort moed in het hart van Agenor 1 en zegt hem stand te houden bij de poort van de stad zodat het resterende leger van de Trojanen naar hun stad kunnen terugkeren. De god gaat zelf beschermend naast hem staan, leunend tegen een grote eik, in mist gehuld onzichtbaar voor anderen. Als Agenor 1 de woedende Achilles op hem af ziet stormen begint deze toch aan zichzelf te twijfelen. Zal hij vluchten of hem weerstaan. Niemand kan toch die geweldenaar weerstaan. Aan de andere kant is ook die Achilles een mens en kwetsbaar voor mijn bronzen speer. Ook hij heeft maar één leven en is sterfelijk ondanks de steun die hij krijgt van Zeus.

Achilles

Zo sprak Agenor 1 zich moed in en wachtte dapper en beheerst op de aanstormende Achilles. Hij wilde niet vluchten voordat hij zijn krachten gemeten had met Achilles. Hij hield zijn gebogen ronde schild voor zich uit terwijl hij zijn speer drilde. Tegen Achilles riep hij: ‘Je hoopt zeker vandaag Troje in te nemen en te verwoesten, dwaas die je bent! Wij Trojanen kunnen daartegen nog heel wat weerbare mannen in de strijd brengen die onze vrouwen en kinderen zullen beschermen. Maar vandaag en nu zal jouw noodlot zich hier voor de poort voltrekken hoe strijdbaar je ook bent.' Nog terwijl hij sprak wierp Agenor 1 zijn speer naar Achilles en raakte hem aan het scheenbeen. Maar die was beschermd met een tinnen beenbeschermer en de speer viel doelloos op de grond. Daarop stormt Achilles af op Agenor 1 maar Apollo hulde hem in een dichte mist, nam zelf de gedaante van zijn beschermeling aan, en lokte Achilles weg van de poort van de stad. Zo kon Agenor 1 alsnog veilig de stad binnenkomen.

Laatste daden van Agenor

Enige tijd later, als er weer op de vlakte wordt gestreden sterft Achilles door een pijl van Paris, die naar zijn doel geleid werd door Apollo. Samen met een grote groep andere Trojanen probeert Agenor 1 daarop het lijk van de Griekse held naar Troje te slepen. Maar de grote Ajax 1 liet zijn vriend niet in de steek en dood vele van de aandringende Trojanen.

Wanneer de zoon van Achilles, Neoptolemus, ook in Troje is aangekomen vatten de in het nauw gedreven Grieken, door de dood van Achilles, weer moed. Tijdens deze gevechten weet Agenor 1 Hippomenes 3 te doden, een trouwe kameraad van Teucer 1, met een snelle stoot tussen schouder en nek. Teucer 1, die het zag gebeuren, schiet snel een pijl naar Agenor 1, maar deze weet die net te ontwijken waardoor Deiophontes de pijl in zijn oog krijgt en sterft. Uiteindelijk worden de Trojanen, onder aanvoering van Neoptolemus, naar hun stad teruggedrongen waar ze vanaf de muren vele pijlen afschieten op de Grieken. Het mag echter allemaal niet meer baten voor Agenor 1 die in een rechtstreeks duel met Neoptolemus de dood op zijn weg vindt.

Stamboom:

Antenor 1 Theano 1 - -
Agenor 1 -
Echeclus 2

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz