Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Agenor 12

Afstamming en familie

Agenor 12 is de zoon van Thestius, uit Calydon, die werd verwekt bij Eurythemis, of bij Leucippe 2, of bij Laophonte. Agenor 12 heeft drie zussen: Althaea 1, Leda en Hypermnestra 1, en zes broers: Clymenus 10, Eurypylus 3, Evippus 2, Iphiclus 2, Plexippus 1 en Toxeus 2. Ze zijn allen Cureten, de oorspronkelijke bewoners van het gebied, die dicht in de buurt van Calydon wonen.

Oproep uit Calydon

Jacht op het Everzwijn van Calydon

Agenor 12 geeft, samen met vier van zijn broers, gehoor aan de oproep van koning Oeneus 1, van Calydon, om mee te helpen een groot en monsterlijk Everzwijn 2 te doden dat diens landerijen onveilig maakt. Agenor 12 gaat naar het hof Oeneus 1 en wordt daar negen dagen lang gastvrij onthaald. Op de tiende dag ontstaat er onenigheid tussen de jagers omdat er ook een vrouw, Atalanta, wil meedoen aan de jacht. De zoon van koning Oeneus 1, Meleager, damt de ruzie in en stelt dat zij ook mee moet doen. Daarna begint de jacht waar Agenor 12 en zijn broers dapper aan meedoen. Uiteindelijk wordt het monster de dodelijke steek toegebracht door Meleager die daardoor ook de huid van het dier wint.

Ruzie over de prijs

Maar Meleager, die een oogje heeft op Atalanta, geeft de prijs aan haar omdat zij als eerste het dier een wond toebracht. Agenor 12 en zijn broers vinden het een schande dat een vrouw de prijs krijgt en pakken die van haar af. Ze gebruiken daarbij het argument dat, als Meleager de huid niet wil, hij hen rechtmatig toekomt op grond van hun afkomst, Meleager is immers een zoon van hun zus, Althaea 1. Na hun woorden ontsteekt Meleager in grote woede over hun onbeschaamdheid en doodt Agenor 12 en al zijn broers, uitgezonderd Clymenus 10 en Iphiclus 2, omdat die nog te jong waren om deel te nemen aan de jacht.

Alternatieve versie

Volgens een alternatieve versie is het een broer van Agenor 12, en niet Atalanta, die het Everzwijn 2 als eerste een wond toebrengt. Vervolgens ontstaat er, onder invloed van Artemis die nog steeds boos is op koning Oeneus 1, een oorlog tussen de Cureten en de Calydoniërs. Agenor 12 en zijn vier broers trekken samen met de Cureten op naar Calydon maar slagen er niet in om de stad te overmeesteren. Als Meleager, na een lange belegering, een uitval vanuit de stad doet, slaagt hij erin Agenor 12 en zijn vier broers te doden waarna de Cureten op de vlucht slaan. Vanwege de dood van haar broers doodt Althaea 1 vervolgens haar zoon Meleager door het houtblok, waar zijn leven van afhing, in het vuur te werpen.

Stamboom:

Thestius Eurythemis / Leucippe 2 / Laophonte - -
Agenor 12 -
-

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz