Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Agreus 2

Strijd om Thebe

Agreus 2 is een jonge soldaat in het leger van de ‘Zeven tegen Thebe’ die afkomstig is uit Epidaurus of Pylos. Nadat Tydeus, tijdens de Nemeïsche Spelen, de worstelwedstrijd heeft gewonnen van de Aetoliër Agylleus spreekt hij de toeschouwers smalend toe over de zwakte van zijn tegenstander. Verontwaardigd trekt Agreus 2 daarop zijn zwaard uit de schede om Tydeus aan te vallen. De gemoederen worden echter gesust door de zoon van Iasus 2 die zegt: ‘Er blijft genoeg te doden over, o jongelingen, bewaar jullie oorlogszuchtig temperament en jullie dwaze verlangen naar het bloed van een vijand voor later', en schenkt Agreus 2 een gouden helm waarna diens woede bekoelt.

Enige dagen later, wanneer het leger van de Zeven de stad Thebe belegert en de muur probeert te veroveren, doet Agreus 2 dapper mee aan de strijd en hakt als eerste de arm af van Phegeus 4. Op dat moment wordt de Thebaan Meneoceus 2, de zoon van koning Creon 1, door de Godin van de Deugd aangespoord om zichzelf op te offeren en zo de stad van de ondergang te redden. Meneoceus 2 raakt in vuur en vlam voor de godin en trekt zich terug uit de strijd om zich van de muur te werpen. Maar terwijl hij zich terugtrekt doorboort hij nog snel even Agreus 2 met zijn zwaard die daarop zijn laatste adem uitblaast.

Stamboom:

- - - -
Agreus 2 -
-

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz