Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Aletes 3

De oude Aletes 3 is een inwoner van Thebe die leeft vlak voor de aanval van de Zeven tegen Thebe. Nadat Tydeus, als afgezant van de Zeven, in Thebe is geweest gaat Aletes 3 met een grote groep Thebaanse vrouwen op zoek naar hun zonen die niet zijn teruggekeerd uit de hinderlaag die ze voor Tydeus hadden gelegd toen hij uit Thebe was vertrokken. Tot hun ontsteltenis treffen ze, na lang zoeken, al hun zonen dood aan buiten de stad op de plek van de hinderlaag. De vrouwen breken in een luid gejammer uit om hun geliefden. Uiteindelijk worden er ter plaatse bomen gekapt om brandstapels voor de doden te maken. Als het vuur is aangestoken zegt Aletes 3 tegen de droevige menigte:

De beschuldiging van Aletes

Ons volk heeft inderdaad veel zorgen gekend en werd vaak geteisterd door de harteloze bezigheden van het Lot, ja, sinds Cadmus het zaad in de groeven wierp, waar een vreemd gewas uit voortkwam. Maar noch toen het paleis van de oude Cadmus op bevel van Hera in de as verging, noch toen de ongelukkige Athamas 1 naar beneden kwam van de berg, en Learchus bijna een lijk was, kwam een dergelijk leed ooit naar Thebe. Onze huizen echoden niet harder, toen de vermoeide Agave 3 haar waanzin overwon, en beefde bij de tranen van haar vriendinnen.'

'Slechts één dag evenaart dit noodlot, en bracht in dezelfde mate ellende. Díe dag, toen de goddeloze Niobe 1 haar aanmatigende trots verzoende, en de lichamen optilde die om haar heen verspreid lagen, en voor elk een brandstapel uitzocht. Het verdriet van ons volk was toen even groot. Ook herinner ik me, hoewel nog een kind, hoe ik huilde en de tranen van mijn ouders evenaarde. Toch werd deze ellende door de hemel gestuurd. En ik zou ook niet nog meer jammeren om die dwaze honden die hun meester Actaeon niet meer herkenden, toen hij uit zijn schuilplaats tevoorschijn kroop om te schenden. Zo was het harde oordeel van de Erinyen, zo wilde Zeus het.'

'Maar nu hebben we vanwege de misdaad van een wrede koning deze onschuldige burgers verloren, zo veel aanvoerders uit ons land. De roem van de afgewezen overeenkomst heeft Argos nog niet bereikt, maar we lijden nu al onder de verschrikkingen van de oorlog. Helaas! Welke inspanningen in het stof van de strijd staan onze mannen en paarden te wachten! Helaas! Hoe krachtig zullen de rivieren stromen, rood van het bloed! Dit alles zal onze jeugd aanschouwen, die nog onervaren zijn in de oorlog. En wat mij betreft, laat het mij vergund worden, als dat mogelijk is, dat ik mijn eigen brandstapel krijg, en ter ruste gelegd worden in mijn voorouderlijke aarde!

Zo sprak de oude Aletes 3, en beschuldigde koning Eteocles 1 van misdaad op misdaad, noemde hem wreed en afschuwelijk en gedoemd om gestraft te worden. Maar zijn einde was dichtbij, zijn leven voorbij, en hij wilde graag roem aan zijn laat gevonden dood toevoegen.

Stamboom:

- - - -
Aletes 3 -
-

Bronnen:

©2014 Maarten Hendriksz