Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Amymone

Amymone is één van de vier dochters van Europa 1, die koning Danaus 1 van Libya, bij haar verwekt had. Haar drie zussen zijn Agave 2, Automate en Scaea. Naast deze zussen heeft zij nog vierenveertig andere halfzussen die gezamenlijk de Danaïden vormen. Vanwege een strijd om de macht met zijn broer Aegyptus 1 moet Danaus 1, samen met zijn vijftig dochters, het land ontvluchten en gaat hij naar Argos in Griekenland.

Poseidon verjaagt de Satyr

In Argos heerst een enorme droogte en Danaus 1 stuurt zijn dochters op pad om water te zoeken. Terwijl Amymone daar naar op zoek was werd ze moe en viel in slaap. Toen een Satyr haar probeerde te verleiden smeekte Amymone om hulp van Poseidon. Deze wierp zijn drietand naar de Satyr, maar miste zijn doel, en kwam vast te zitten in een rots. Daarop verdreef Poseidon de Satyr en vroeg het meisje wat ze daar op die eenzame plek deed. Amymone antwoorde dat ze door haar vader eropuit was gestuurd om water te halen. Poseidon sliep met haar, en als wederdienst verleende hij haar een gunst. Hij vroeg Amymone de drietand uit de rots te trekken, en toen ze dat deed vloeide er water uit de rots. Sindsdien noemde men die bron de fontein van Amymone. Uit haar omarming werd negen maanden later Nauplius 1 geboren. Nog weer later werd de bron de fontein van Lerna genoemd.

Wanneer enige tijd later ook de vijftig zoons van Aegyptus 1 in Argos aankomen, vragen zij Danaus 1, in opdracht van hun vader Aegyptus 1, elk om de hand van één van zijn vijftig dochters. De zoons beloven daarna de vijandelijkheden te staken en vredig met zijn dochters samen te gaan leven. Maar Danaus 1 heeft weinig vertrouwen in die belofte, en voelt nog steeds enige wrok vanwege zijn ballingschap. Hij stemt toch in met het verzoek van de vrijers maar geeft zijn dochters opdracht om in de huwelijksnacht hun mannen te doden.

Amymone geeft gehoor aan het verzoek van haar vader en doodt ’s nachts haar kersverse, door loting toegewezen, man Enceladus 2. De volgende dag begraaft Amymone het hoofd van Enceladus 2 in Lerna en bewijst buiten de stad de laatste eer aan zijn lichaam. In opdracht van Zeus worden de meisjes door Athena van hun bloedschuld gereinigd. Enige tijd later wordt Amymone, net als haar overige zussen, door haar vader tijdens sportwedstrijden als bruid uitgehuwelijkt aan de winnaar van een sportwedstrijd. Zie voor het volledige verhaal de Danaïden.

Stamboom:

Danaus 1 Europa 1 Cronus Rhea
Amymone Poseidon
Nauplius 1

Danaus 1 Europa 1 Aegyptus 1 Argyphia
Amymone Enceladus 2
-

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz