Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Asclepius - Paeon 1 - Veiovis

Asclepius

Op een dag ziet Apollo eens de mooie Arsinoe 2 of Coronis 1 uit Thessalië, staat direct in vuur en vlam voor het meisje, en deelt het bed met haar. Negen maanden later baart zij in het paleis van haar vader, de dochter Eriopius. Apollo blijft verliefd op Arsinoe 2/Coronis 1 en bezoekt haar nog enkele malen waardoor ze opnieuw zwanger raakt. Om te voorkomen dat iemand haar geweld aan zou doen, liet Apollo het meisje in de gaten houden door een witte kraai. Het gevaar kwam echter niet van anderen maar van Arsinoe 2/Coronis 1 zelf. Want het meisje koos voor een sterfelijke man en deelde, terwijl ze zwanger was, vrijwillig het bed met Ischys, de zoon van Elatus 2. Nadat de kraai het overspel van het meisje aan Apollo meldde ontstak de god in een razende woede.

Geboorte Asclepius

In een impuls pakt hij zijn boog en schiet Arsinoe 2/Coronis 1 een pijl door haar borst. Kreunend van de pijn zegt het stervende meisje tegen Apollo: ‘Had mij toch boete laten doen na de geboorte van ons kind! Nu sterven wij samen.’ Te laat heeft Apollo berouw over zijn impulsieve daad, liefkoost het verslappende lichaam, en probeert haar weer tot leven te wekken. Toen hij zag dat dit vergeefs was, en haar begrafenisvuur al brandde, verdroeg Apollo het niet dat ook zijn ongeboren kind zou sterven en haalde dat uit de buik van zijn dode moeder. De zoon die hij in handen hield noemde hij Asclepius, die later door de Romeinen Veiovis genoemd zou worden, en bracht hem naar de Centaur Chiron, om opgevoed te worden.

Opvoeding

In de grot van de Centaur groeit Asclepius op tot een sterke jongeman die uitblonk door zijn natuurlijke bekwaamheden en zijn scherpzinnige geest. Hij was ook goed in de jacht maar wijde zich, onder leiding van Chiron en Apollo, volledig aan de wetenschap der geneeskunde. Asclepius maakte enorme vorderingen en deed vele ontdekkingen die bijdroegen tot de gezondheid van de mensen. Zo ontdekte hij het opereren en het prepareren van medicijnen uit wortels die de geneeskracht bevorderden. Tot verbazing van iedereen genas Asclepius vele zieke mensen die al opgegeven waren. Op een dag komt de dochter van Chiron, Ocyrhoe 2 die voorspellende gaven bezat, naar de grot van haar vader en voorspelt Asclepius zijn toekomst. ‘Jij, jongen, zult opgroeien tot een redder van de hele wereld. Mensen zullen steeds weer hun leven danken aan jouw kracht. Maar let op, je krijgt de macht hun zielen te doen herleven, maar zodra je die toepast zal je de Goden verstoren, en het vuur van Zeus je treffen.

Huwelijk en kinderen

Asclepius neemt de woorden van Ocyrhoe 2 tot zich maar trekt zich er niets van aan en studeert ijverig verder. Op jonge leeftijd trouwt hij in Tricce met Epione, maar volgens de schrijver Hyginus met zijn moeder Coronis 1, en verwekt bij haar twee kinderen: Machaon en Podalirius. Net als hun vader worden deze broers eveneens meesters in de heelkunde en zouden later deelnemen aan de Trojaanse Oorlog om hun vaardigheden uit te oefenen. Aan hen geeft Asclepius een pijnstillende balsem waarmee ze wonden kunnen genezen, die hij op zijn beurt weer van Chiron had gekregen. Korte tijd later zou Asclepius nog het bed delen met Aristodama, uit Epirus en bij haar de zoon Aratus verwekken, die eveneens naar de Trojaanse Oorlog gaat.

Opwekking Glaucus 3

Door de wereld reizend ontdekt Asclepius steeds meer nieuwe medicijnen om zieke mensen te genezen. Die krijgen steeds grotere verwachtingen over Asclepius, en op een gegeven moment wordt hij bij de machtige koning Minos 1 van Kreta geroepen. Deze geeft hem bevel om zijn zoon Glaucus 3, die in een vat honing verdronken was, weer tot leven te wekken. Asclepius zegt dat hij tot veel in staat is maar geen doden tot leven kan wekken. Dan sluit Minos 1 hem op in een gevangenis en zegt dat Asclepius niet eerder vrijkomt dan dat hij de gegeven opdracht heeft uitgevoerd. Terwijl Asclepius in zijn cel aan het mediteren is kruipt er een slang om zijn staf. Afgeleid uit zijn overpeinzingen slaat Asclepius het dier dood, maar ziet even later een andere slang aankomen met een kruid in zijn bek. Die kruipt naar de gedode slang en legt het kruid op de kop van het dier. Nadat dit gebeurd was kwam de dode slang weer tot leven en vluchtten beiden weg. Daarop gebruikt Asclepius ook het kruid op de dode Glaucus 3 en komt dit kind eveneens tot leven.

Nog meer opwekkingen

Asclepius aan het werk

Met dit kruid haalde hij ook Hippolytus 4 terug uit de dood nadat deze uit zijn wagen was gevallen en verstrikt was geraakt in de teugels. ‘Er is geen reden voor verdriet.’ zegt hij tegen de bedroefde ouders. ‘Ik zal de jongen weer tot leven wekken en zijn noodlot laten verdwijnen.’ Daarop neemt Asclepius het kruid dat hij bij Glaucus 3 had gebruikt uit zijn kist en legt dat op het hoofd van Hippolytus 4. Zo leerde Asclepius, naast het genezen van vele ziekten, uiteindelijk ook hoe hij doden tot leven kon wekken. Volgens een andere mythe kreeg Asclepius echter van Athena het bloed dat uit de aderen van het monster Gorgon gestroomd was. Daarmee experimenterend ontdekte Asclepius dat hij met het bloed uit de linker aderen vergif kon maken, maar met dat uit de rechter mensen die gestorven waren weer uit de dood kon opwekken. Zo wordt de roem van Asclepius steeds groter en wekt hij ook Capaneus, Lycurgus 2, Tyndareus en Hymenaeus 2 op uit de dood.

Ingrijpen van Zeus

Zowel de Lotsgodinnen als de onderwereldgod Hades klagen bij Zeus dat de daden van Asclepius nadelig voor hen zijn en het aantal doden door zijn verrichtingen begon te slinken. Omdat Zeus bang werd dat steeds meer mensen de geneeskunst van Asclepius zouden leren, trof hij Asclepius met een bliksemschicht waardoor hij stierf. Maar uit eerbied voor zijn zoon Apollo laat Asclepius niet in de onderwereld wonen, maar maakte hem tot een god met de naam Paeon 1. Bovendien plaatste hij de staf van Asclepius als het sterrenbeeld Pijl aan de hemel. Als god woont Asclepius op de Olympus waar hij regelmatig deelneemt aan hun maaltijden. Tijdens die maaltijden kibbelt hij regelmatig met de eveneens onsterfelijk gemaakte Heracles over wie van hen op de beste plek mag zitten. Het stoffelijke lichaam van Asclepius werd begraven in Epidauros waar het graf tegenwoordig nog steeds vereerd wordt.

Stamboom:

Apollo Arsinoe 2 / Coronis 1 Phlegyas 2 -
Asclepius Epione / Coronis 1
Podalirius, Machaon

Apollo Arsinoe 2 / Coronis 1 - -
Asclepius Aristodama
Aratus

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz