Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Bellerophon

Bellerophon is volgens de meeste mythen een zoon van Glaucus 2 en Eurymede 1 die in de stad Ephyra in Argolis werd geboren. Zijn broer is Alcimenes, die ook Deliades of Piren 2 wordt genoemd. Volgens de schrijver Hyginus was Bellerophon echter een zoon van de zeegod Poseidon en Eurynome 5, de dochter van Nisus 1. Als Bellerophon per ongeluk zijn broer Alcimenes doodt moet hij zijn land ontvluchten. Toen hij aan zijn vlucht begon kreeg Bellerophon van Poseidon het gevleugelde paard Pegasus dat hem uiterst snel op zijn rug door de lucht droeg. Zo kwam Bellerophon bij Proetus 1, de koning van Argos, die hem van zijn bloedschuld reinigde en in zijn huis opnam.

Stheneboea

De vrouw van koning Proetus 1, Stheneboea, die ook wel Antia wordt genoemd, raakt hevig verliefd op de knappe Bellerophon en smeekt hem om haar in het geheim ter wille te zijn. Bovendien belooft ze een rijk man van hem te maken als hij haar aan haar avances toegeeft. Bellerophon is een edele jongeman, met een waardige inborst, en weigert te doen waar Stheneboea om vraagt. Beledigd gaat Stheneboea naar Proetus 1, vertelt dat Bellerophon heeft geprobeerd haar aan te randen, en vraagt om zijn dood. Koning Proetus 1 wordt razend, en doodt bijna Bellerophon. Op het laatste moment bedenkt hij zich en geeft Bellerophon opdracht om een brief naar zijn schoonvader Iobates in Lycia brengen. Hij geeft hem een dichtgevouwen schrijftafeltje mee dat Bellerophon moet overhandigen aan de koning.

Iobates in Lycia

Opnieuw bestijgt Bellerophon de gevleugelde Pegasus en vertrekt naar Lycia om de brief te bezorgen en wordt door Iobates als een eregast ontvangen. Negen dagen lang wordt Bellerophon in de watten gelegd en wordt er elke dag een os voor hem geslacht. Toen de tiende dag aanbrak vroeg koning Iobates naar het doel van zijn bezoek en gaf Bellerophon hem het schrijftafeltje. Nadat Iobates de brief gelezen had, was hij terughoudend om de held direct te doden, en stuurde Bellerophon op de Chimaera af. Een drievormig schepsel dat vuur ademde, van voren een leeuw was, van achter een slang en in het midden een geit. Zo hoefde Iobates zijn handen niet vuil te maken en zou de Chimaera de taak wel voor hem uitvoeren. Het monster was door een grote groep mensen al niet te vangen, laat staan door één man.

Dodelijke opdrachten

Bellerophon op zijn paard Pegasus valt Chimaera aan

Bellerophon neemt de opdracht aan en gaat met Pegasus op de Chimaera af. Vanuit de lucht schiet hij zijn pijlen op het monster af en weet dat, tot verbazing van iedereen, te doden. Als hij daarna veilig terugkeert bij Iobates krijgt Bellerophon de opdracht om de strijd aan te binden met de mannen uit de stad Solym, die op de macht van Iobates uit zijn. Daar levert Bellerophon een verschrikkelijke strijd maar weet ook dit keer de opdracht tot een goed einde te brengen. Vervolgens droeg Iobates de moedigste mannen uit Lycia op om Bellerophon vanuit een hinderlaag te doden. Geen van deze mannen keerde levend terug omdat Bellerophon hen allemaal doodde. Na deze gebeurtenis was Iobates onder de indruk van zijn kracht en besefte dat Bellerophon onder de bescherming van de Goden stond.

Huwelijk en kinderen

Hij liet hem de brief van Proetus 1 lezen en vroeg wat er in het verleden gebeurd was. Toen Bellerophon de waarheid vertelde vroeg Iobates hem om in Lycia te blijven. Bovendien gaf hij hem de helft van zijn koninkrijk en zijn dochter Philonoe als vrouw. De Lyciërs schonken Bellerophon bovendien een landgoed met rijke korenvelden en wijngaarden als dank voor het doden van de Chimaera. Bij zijn vrouw verwekt Bellerophon drie kinderen; een dochter Laodamia 1, die ook wel Deidamia 2 wordt genoemd, en de twee zoons Isander en Hippolochus 1. Als Iobates sterft laat hij ook de andere helft van zijn koninkrijk na aan Bellerophon, die zo koning over heel Lycia wordt.

Hemelvlucht

Nadat zijn kinderen Isander en Laodamia 1 waren gedood en Hippolochus 1 naar Troje was vertrokken om de stad te helpen verdedigen tegen de Grieken, werd Bellerophon verteerd door verdriet. Hij zwerft daarna over de Aleïsche vlakte en roept de woede van de Goden over zich af. Op een gegeven moment, overmoedig geworden door zijn vroegere successen, besluit Bellerophon naar de hemel te vliegen en bestijgt Pegasus. Toen hij de hemel bijna bereikt had, keek hij naar beneden, werd doodsbang en viel van zijn paard. Met zijn hoofd naar beneden viel hij te pletter en werd door de Lyciërs begraven in Tlos, vlakbij de rots waar Chimaera altijd had gezeten.

Stamboom:

Glaucus 2 / Poseidon Eurymede 1 / Eurynome 5 Iobates -
Bellerophon Philonoe
Isander, Hippolochus 1, Laodamia 1

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz