Namen Dieren Geografie Gebeurtenissen Sterrenbeelden Bronnen

vorige pagina

volgende pagina

Chryses 1

Chryses 1 is een priester van Apollo in Thebe 2 bij de berg Placos waar hij getrouwd was met Isione, de dochter van Danaus 1. Bij haar verwekte Chryses 1 een dochter Chryseis 1, die ook wel Astynome 3 werd genoemd. Wanneer Chryseis 1 de huwbare leeftijd bereikt wordt zij door haar vader uitgehuwelijkt aan Eëtion 1 die de koning over de stad is.

Chryseis krijsgevangen

Enkele jaren later heerst er om Troje oorlog met de Grieken en voeren de laatsten strooptochten in de omgeving uit om hun mannen van voedsel en voorraden te voorzien. Tijdens één van deze strooptochten wordt koning Eëtion 1 gedood en Chryseis 1 meegenomen naar hun scheepskamp. Als Chryses 1 dit hoort gaat hij naar de Grieken om zijn dochter vrij te kopen. Hij hield bij zijn bezoek de gouden staf van Apollo, versierd met zijn haarband, in zijn hand en had een hoge losprijs bij zich. De staf hoog in de lucht houdend smeekt hij de Grieken, en vooral Agamemnon en zijn broer Menelaus, om zijn dochter vrij te laten.

Chryses weggejaagd door Agamemnon

Losprijs

Uitgezonderd Agamemnon waren alle Griekse aanvoerders, gezien de hoge losprijs, bereid om het meisje vrij te laten. Agamemnon scheepte Chryses 1 echter met grove woorden af. ‘Oude man met je grijze kop, wees gewaarschuwd. Staf en krans van de god zullen je niet beschermen als je het ooit nog eens waagt om terug te komen en ik je in de buurt van het scheepskamp zie. Je dochter krijg je niet. Zij zal eerder van ouderdom sterven in mijn kasteel te Argos, ver van haar land. Daar zal zij voor mij weven en mijn bed delen. Scheer je nu weg als je het leven wilt behouden.

Wraak op de Grieken

Bevend van schrik gehoorzaamt Chryses 1 en, zonder nog iets te zeggen, vertrekt hij uit het kamp en loopt over het strand naar huis terug. Onderweg bidt hij tot zijn heer, Apollo. ‘Hoor mij aan, o god met de zilveren boog. Bracht ik u niet altijd mooie offers van de beste stieren en geiten. Verhoor dan deze ene wens en bestook de Grieken met uw pijlen.Apollo verhoorde het gebed van zijn priester en schiet pijl na pijl op het Griekse leger af die de pest veroorzaken waardoor vele soldaten het leven laten. Uiteindelijk besluiten de Grieken om Chryseis 1 terug te sturen naar haar vader, en een groot offer aan Apollo te brengen om de god te verzoenen.

Terugkeer Chryseis

Als de Grieken met hun schip in de haven aankomen, staat Chryses 1 hen al op te wachten. Odysseus brengt het meisje naar het altaar, geeft haar terug aan Chryses 1, en zegt: ‘Agamemnon heeft mij bevolen uw dochter terug te brengen, en uit naam van alle Grieken een offer aan Apollo te wijden om de god te verzoenen.’ Vol blijdschap omarmt Chryses 1 zijn dochter. Direct daarna brengen de Grieken het offer waarbij Chryses 1 zijn armen heft en zegt: ‘Hoor mij aan, Apollo. Mijn laatste gebed heeft u verhoord en het leger van de Grieken werd zwaar getroffen. Verhoor nu ook deze wens en verlos de Grieken van de pest.Apollo willigt ook deze smeekbede van zijn priester in.

Grootvader

Enkele maanden later bevalt Chryseis 1 van een zoon, die ze Chryses 3 noemde, en zegt tegen haar vader dat ze niet door Agamemnon was aangeraakt en dat dit een kind van Apollo was. Volgens Dictys van Cretensis stuurde Chryses 1 daarna zijn dochter vrijwillig terug naar Agamemnon en hielp hij de Trojanen door de voorspellingen van Helenus 1 te verklaren, en de Grieken precies te vertellen wanneer en hoe Troje zou vallen.

Stamboom:

- - Danaus 1 -
Chryses 1 Isione
Chryseis 1

Bronnen:

©2015 Maarten Hendriksz